سال‌ها پیش مفهوم جدیدی ایجاد شد که مربوط به روابط عمومی می شود، مسئولیت اجتماعی شرکت؛ تعریف واحدی ندارد اما یک تعریف می تواند این باشد که مسئولیت اجتماعی شرکت در این مورد است که چه طور شرکت ها فرایندهای کسب و کار را مدیریت می کنند تا تاثیر مثبتی بر جامعه بگذارند. دلیل اینکه چرا روابط عمومی به آن ربط دارد این است که شرکت هایی که به سود جامعه، کمک رسانی می کنند برای شهرت خود هیچ چیزی به دست نیاورده اند، البته در صورتی که جامعه آن را نشناسد و قدردانی نکند اما یک شرکت نوع دوست نگران این موضوع نیست. انجام دادن کار خوب برایش کفایت می کند. هر هیئت مدیره ای که پاسخگوی سهامداران است و مسئولیت قانونی دارد اگر تلاشش دیده نشود، بی پروا می شود. همان طور که راک فلر گفت: وقتی کار درستی انجام می دهید بگذارید مردم کار شما را بفهمند.

شرکت ها باید دو جنبه عملیتشان را بررسی کنند: ۱. تساوی مدیریتشان هم از دید مردم و هم فرایندها ۲. ماهیت و کیفیت تاثیرشان بر جامعه در جاهای مختلف.

سهامداران خارجی علاقه زیادی به فعالیت شرکت دارند. بیشترشان به دنبال این هستند که شرکت واقعا از لحاظ کالاها و خدمات، تاثیرش بر محیط و جوامع محلی چه کار کرده است، خوب یا بد و یا چطور با نیروی کارش برخورد می کند. از میان سهامداران مختلف، تحلیل گران مالی وجود دارند که بر کیفیت مدیریت و عملکرد مالی گذشته به عنوان شاخصی از عملکرد احتمالی آینده تمرکز می کنند.

شورای کسب و کارجهانی برای توسعه پایدار، در نشریه اش به نام ایجاد حس کسب و کار خوب، توسط لرد هلم و ریچارد واتس، تعریف زیر را به کار برد:

همچنین بخوانید:   مفهوم بازاریابی اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت، تعهد مداوم توسط کسب و کار است به نحوی که اخلاقی عمل می کند و به توسعه اقتصادی کمک می کند در حالی که کیفیت عمر نیروی کار، جامعه محلی و جامعه را بهبود می دهد.

در برخی کشورها مسئولیت اجتماعی شرکت از لحاظ مدل بشردوستانه تعریف شده است. شرکت ها سود می کنند، مالیات می پردازند و سهم خاصی از سود را به دلایل خیرخواهانه می بخشند. این شکلی از آموزش عملی به شرکت است که از بخشیدن، مزیتی عایدش شود.

مدل اروپایی بر عملکرد کسب و کار اصلی به طریق مسئولیت اجتماعی و از طریق سرمایه گذاری در جوامع تمرکز دارد. معتقدیم این مدل پایدارتر است چون ۱. مسئولیت اجتماعی به صورت صحیح تولید ثروت می کند که اگر درست کنترل شود باید رقابت پذیری کسب و کار را تقویت کند و ارزش تولید ثروت ثروت جامعه را زیاد کند ۲. وقتی خیلی سخت می شود، محرکی برای تمرین مسسئولیت اجتماعی شرکت به صورت هرچه بیشتر و بهتر است و اگر بشر دوستانه باشد سریع تر عمل می کند.

انتهای مطلب/