کسب و کار در مسیر صحیح ...

مراحل راه اندازی بانک اطلاعاتی بازاریابی و فروش در یک شرکت شامل پانزده مرحله استاندارد بوده که در ادامه به بیان آن‌ها می‌پردازیم:

 1. مشخصات نیازمندی‌های استفاده‌کننده را تعیین نمایید.
 2. با کامپیوتر هدف تطبیق دهید.
 3. زمان‌بندی و مراحل پیشرفت کار را تنظیم نمایید.
 4. سفارش‌ها در سخت‌افزار و نرم‌افزار قرار داده‌شده‌اند.
 5. خصوصیات بانک اطلاعاتی را مشخص نمایید.
 6. پارامترها را تدوین و آزمایش نمایید.
 7. اطلاعات خروجی موردنیاز را تولید و آزمایش نمایید.
 8. در این مرحله از بانک اطلاعاتی بازاریابی و فروش کل سیستم را آزمایش نمایید.
 9. دفترچه راهنمای استفاده را تدوین نمایید.
 10. سیستم را نصب کنید.
 11. سیستم را آزمایش نمایید.
 12. به کارکنان پشتیبانی تحویل دهید.
 13. کاربران را آموزش دهید.
 14. روند پیگیری نصب دستگاه‌ها را زمان‌بندی کنید
 15. در این مرحله از بانک اطلاعاتی بازاریابی و فروش برای توسعه محل بعدی برنامه ریزی کنید.

همچنین بخوانید:
مدیریت بانک اطلاعاتی بازاریابی و فروش
مقدمات راه اندازی بانک اطلاعاتی بازاریابی و فروش

انتهای مطلب/ لینک محتوا