با توجه به دانش و اطلاعات محدود بنگاه های کوچک و متوسط در برندسازی و مدیریت برند، بنگاه های کوچک و متوسط باید از نقشی که کشور مبدا در استراتژی های بنگاه های کوچک و متوسط بازی می کند، سود جویند و ارزش ویژه برند خود را بالا ببرند. به عبارت دیگر، ترکیب برند بنگاه کوچک و متوسط با برند کشور مبدا محصولات می تواند اثرات مضاعفی ایجاد کند و امکان رویت پذیری و اعتبار بنگاه های کوچک و متوسط، به ویژه در بازارهای خارجی را افزایش دهد. به علاوه، هم افزایی اثرات کشور مبدا و برندسازی برای شرکت های کوچک با منابع محدود بسیار با اهمیت خواهد بود.

یک مطالعه میزانی را که چهار محصول مصرفی بنگاه های کوچک و متوسط در موناکو که از کشور مبدا (یعنی تصویر موناکو) به عنوان بخشی از تصویر برند خود برای تعیین استراتژی هایی جهت ایجاد ارزش ویژه برند استفاده کردند، ارزیابی کرد و به این نتجیه رسید که برندسازی به همراه کشور مبدا می تواند برای خود کشور یا منطقه و محصولات و خدماتی که صادر می شود، به علت اثر “هاله ای” که ایجاد می کند مفید باشد.

چهار شرکتی که ارزیابی شدند از اثر کشور مبدا برای ارتقای تاثیر خود، به ویژه برروی مشتریان خارجی و در مواردی که برندها به کشورهای در حال توسعه مانند آسیا و خاورمیانه، نقاطی که محصولات ساخت اروپا متقاضی دارد یا کشورهایی که در آن به خوبی شناخته شده نبودند، صادر می شد، استفاده می کردند. سه شرکت از چهار شرکت مورد مطالعه بر این فرض کار می کردند که موناکو و تصویر جهانی مثبتی دارد و این که این تصویر می تواند به چگونگی درک مشتریان در جهان از قابلیت های ویژه آن منطقه در طراحی، تولید برخی از طبقات محصول تبدیل شود.

به علاوه هنگامی که برند صادر می شود، این که مشتریان چگونه موناکو را درک می کنند و چگونه تصویر آن بر ارزشیابی محصول تاثیر می گذارد، از اهمیت بالا و قابل توجهی در مورد مصرف بیش از حد در کشورهای در حال توسعه ای مانند اردن و برخی کشورهای آسیایی برخوردار بود. در این کشورها، واردات از کشورهای توسعه یافته عموما معنای نمادینی از مد و وضعیت و جایگاه اجتماعی دارد و مشتریان با خرید محصولات وارداتی، تمایل به نمایش دادن ثروت و موفقیت خود دارند.

کشورهای توسعه یافته عموما تمایل دارند تا بر حسب طراحی، تکنولوژی، مهارت و کیفیت محصولات از کشورهای در حال توسعه غنی تر به نظر برسند. این آن چیزی بود که چهار بنگاه کوچک و متوسط در تلاش بوده اند تا در جایگاه سازی برند خود بر آن تاکید کنند. ارزش ویژه برند از طریق استراتژی یکپارچه شامل چشم اندازی روشن و واضح برای برندها از طرف اداره کنندگان شرکت، روابط مستحکم با توزیع کنندگان، نمایندگی ها و خرده فروشان و حضور آن ها در نمایشگاه های مورد هدف مخابره می شود و انتقال پیدا می کند.

انتهای مطلب/