آیا نرخ از دست دادن مشتریانتان را می دانید؟ اگر در بیشتر حوزه های کسب و کارتان، نرخ از دست دادن مشتریانتان از ۵ درصد بیشتر باشد، باید برای حفظ مشتریان تلاش کنید. تا این درصد را پایین تر بیاورید. احتمالا در در خدماتتان به مشتریان، مشکلی وجود دارد. اگر هنوز نرخ از دست دادن مشتریان خود را محاسبه نکرده اید با هورموند همراه شوید تا به بررسی مراحل ارزیابی آن بپردازیم؛

با مقایسه فهرست مشتریان دوسال متوالی می توان به این امر پی برد، همچنین از فروشندگانتان بخواهید که داده های مورد نیاز را جمع آوری کنند، البته اگر بدست آوردن این داده ها از طریق پایگاه اطلاعاتی مرکزی مشتریانتان یا سوابق رسیدهای مالی تان آسان نیست.

گاهی اوقات شرکت ها مشتری از دست رفته را کسی می دانند که معاملاتش از نصف کمتر شده باشد و این تعریف مقیاس محافظه کارانه تری در اختیار شما می گذارد، نسبت به تعریفی که مشتریان از دست رفته را کسانی می داند که کلا از سفارش دادن دست کشیده اند.

برای محاسبه نرخ از دست دادن مشتری مراحل زیر را طی کنید:

  1. فهرست مشتریان امسال و سال قبل خود را مقایسه کنید و ببینید که طی این یک سال چه تعدادد مشتری از دست داده اید.
    مشتریان تازه را از این محاسبه خارج کنید.
  2. تعداد کل مشتریان فهرست اول و فهرست سال قبل را بشمارید.
    این رقم پایه ای برای شما فراهم می کند که نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. تعداد مشتریان از دست رفته (مرحله اول) را بر تعاد کل مشتریان (مرحله دوم) تقسیم کنید تا نرخ مشتریان از دست رفته را بیابید.
    اگر سال را با ۱۵۰۰ مشتری شروع کرده و ۲۵۰ نفر از آنها را از دست داده باشید، نرخ مشتریان از دست رفته برابر خواهد بود با ۱۵۰۰ تقسیم بر ۲۵۰ و یا ۱۷ درصد. اگر خود را در چنین وضعیتی ببینید در آزمون ۵ درصدی رد شده و باید به دنبال مشکل موجود در خدماتتان باشید.

انتهای مطلب/