کسب و کار در مسیر صحیح ...

قدرت کشش مشتری یعنی اینکه بتوانی در یک ارتباط مارکتینگ، افراد را به مکانی بکشانی یا به رویدادی جلب کنی. کارشناسان مارکتینگ محلی یا کوچک تر به جای آنکه بر تبلیغات کشوری مربوط به محبوبیت محصول خود (ارزش برای محصول خود ایجاد کردن) یا جا انداختن و عرضه ی آن متمرکز شوند، بیشتر به قدرت کشش توجه می کنند. گذشته از هر چیز، در مرتبه نخست هرکس باید توابع محصولش را بفروشد، آن هم در بازار محلی و به تک تک مشتریان، پس در این سطح شما فقط باید مشتریان را به سوی خود بکشانید. قدرت کشش همه چیز است.

قدرت کشش مشتری هدف اصلی تمام تبلیغ کردن های محلی است. کارشناسان مارکتینگ از شهرت، فروش های شخصی، ارسال مستقیم، معرفی محصول همراه قیمت ها و هزینه کردن در نقطه ی خرید بهره می برند تا شاید قدرت کشش موثری را اعمال کنند. مسئولان تبلیغات بیش از نیمی از تمام پولی را که در تمام اشکال ارتباطات مارکتینگ خرج می شود، در هریک از نقاط تاثیرگذار موجود به کار می برند تا بتوانند مشتریان را به سوی خود بکشند.

ارتباط محلی مارکتینگ به دلیل جهت گیری اش به سمت کشش، منحصر به فرد است:

  • ارتباط محلی بیشتر بخشی از یک تلاش کوتاه مدت است تا قسمتی از فعالیتی بلند مدت. احساس نکنید که باید کاری دایمی انجام دهید. خلاصه آنکه معمولا انفجارهای قدرتمند، قدرت کشش بیشتری دارند.
  • ارتباطات محلی را می توان با بودجه ی مختصری ایجاد کرد. بودجه ای بسیار کمتر از میلیون ها دلاری که مسئولان تبلیغات ملی یا چندملیتی خرج می کنند. ساده برگزار کنید!
  • ارتباط محلی باید مشتریان را به فروشگاه بکشاند، تلفن ها را به صدا درآورد، ملاقات کننده های بیشتری را به سایت اینترنتی شما بیاورد یا به تحقق اهداف تاکتیکی کشش محور دیگری کمک کند. اگر ارتباطات مارکتینگ کشش ندارد، آن را تغییر دهید.

برای ایجاد حداکثر قدرت کشش، به مردم دلیلی قوی برای عمل بدهید، به مصرف کنندگان محل خود بگویید که آنچه را آن ها نیاز دارند شما دارید. از آن ها بخواهید به شما سر بزنند، تلفن کنند، کوپنی را برگردانند یا سایت اینترنتی شما را ملاقات کنند و دائما آن ها را به شیوه های جدید و خلاقانه ای دعوت کنید تا هرگز شما را فراموش نکنند.

انتهای مطلب/