کسب و کار در مسیر صحیح ...

در یک بازار جدید محصولات تکنولوژیک، مشتریان هدف به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول کسانی که علاقه‌مندان تکنولوژی هستند و دسته دوم کسانی که رؤیا پردازانه تصمیم می‌گیرند. هر یک از این دسته‌ها به روش مخصوص به خود نیاز دارند تا با آن تکنولوژی آشنا شوند، پس تیم مارکام باید هر دو دسته مشتریان هدف را ببیند. به چرخه زیر نگاه کنید، شما باید برای هر دسته از مشتریان هدف یک چرخه مشابه داشته باشید؛

marcom

مارکام

هدف در ارتباطات بازاریابی یک بازار جدید، دو رو دارد. یکی به دست آوردن مشتریانی که علاقه‌مند تکنولوژی هستند و دیگری افرادی که رؤیا پردازانه به تکنولوژی نگاه می‌کنند. در خصوص دسته اول نیاز است که مزیت‌های محصول تکنولوژیک خود را کالا شفاف و با جزییات توضیح دهید. این افراد نقش رهبری کلیدی در صنعت شمارا ایفا می‌کنند. (مانند تحلیل‌کننده‌ها، بلاگ نویس ها، روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و نویسندگان محصولات تکنولوژیک).

وقتی این دسته از مشتریان هدف شما هستند، ارتباطات بازاریابی شما باید حاوی پیامی این‌گونه باشد: دیدی انتقادی را به‌کارگیرید؛ سپس نشان دهید که چگونه این محصول جدید با قابلیت‌ها و مزیت‌هایش مشکل موجود را حل می‌کند. در جدول زیر نشان داده‌شده که با به‌کارگیری چه رسانه‌هایی می توانید پیام مذکور را منتقل نمایید که بر علاقه‌مندان تکنولوژی تأثیر بگذارد.

marcom

مارکام

در بخش دوم شما با مشتریانی برخورد می کنید که در خصوص محصولات تکنولوژیک رؤیاپردازی می‌کنند. این دسته از مشتریان بیشتر به ویژگی‌های نوآوری و خلاقیت در محصول اهمیت می‌دهند. در خصوص این افراد صحبت کردن در خصوص شرکت و بازار اهمیت چندانی ندارد. ارتباطات بازاریابی شما باید ویژگی‌های بالقوه موجود در محصول شما و برتری کلی آن را در پیام خود منتقل نماید. در جدول زیر بهترین گزینه‌های انتقال پیام معرفی‌شده است.

مارکام

marcom

انتهاب مطلب/ لینک محتوا