کسب و کار در مسیر صحیح ...

عوامل مؤثر بر نوآوری از جرقه‌های ذهنی گرفته تا برنامه‌ریزی‌های هدفمند دولت و تغییرات محیط جهان، همه و همه می‌تواند از عوامل مؤثر بر نوآوری و منابع نوآوری تلقی شوند. علم، سطح بلوغ علم، سطح سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری، حمایت سیاست‌گذاران، تغییرات در صنعت و بازار، تغییرات و ویژگی‌های جمعیت‌شناسی، تغییرات در ادراک و… می‌تواند بستری بر نوآوری در کسب‌وکار تلقی شوند.

در یک نگاه عمومی فرآیند نوآوری در کسب‌وکار به شرح زیر است:

  1. تشخیص نیاز
  2. شکل دادن ایده‌های نو
  3. ارائه طرح
  4. تصمیم‌گیری برای قبول تغییر (نوآوری)
  5. تخصیص منابع

نظریه TRIZ

آلتشولر یک مهندس و دانشمند روسی است. او نظریه TRIZ را مطرح کرده است. این کلمه برداشتی دیگر از مفهوم نوآوری اساسی است که فرد سعی می‌کند با خلاقیت مسئله را حل کند یا روشی نو را ارائه دهد. او بیش از ۲۰۰۰۰۰ سند ثبت‌شده اختراع را بررسی کرد و ۴۰ اصل مشترک را در آن‌ها یافت و برای افکار مخترعین به یک الگوریتم رسید که برای همگان قابل‌آموزش و انتقال است. به‌بیان‌دیگر TRIZ یعنی الهام گرفتن از راه‌های رفته قبلی که مخترعین زحمت آن را کشیده‌اند. با استفاده از این روش برای حل مشکلات نیازی نیست که حتماً دانشمند یا مخترع باشید بلکه با الگو گرفتن از اصول TRIZ می‌توانید فکر خود را برای یافتن راه‌حل مطلوب هدایت کنید.

بر اساس این نظریه قوانین عمومی نوآوری وجود دارند که پایه و اساس نوآوری‌ها هستند و به پیشرفت فناوری منجر می‌شوند و با مجهز شدن به این قواعد و الگوهای توسعه سیستم‌های این تکنیک، مردم می‌آموزند که چگونه می‌توان دست به نوآوری زد (همان منبع)

پنج اصل از اصول چهل‌گانه (TRIZ) عبارت‌اند از:

  1. حرکت در جهت رفع تضادهای موجود در فرآیند سیستم
  2. تلاش در جهت ایده آل‌ها
  3. تلاش در جهت فهم و دستیابی به کارکردهای اساسی موردنیاز نه صرفاً راه‌حل‌ها
  4. تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع در دسترس
  5. نگاه به سیستم از زوایای مختلف

انتهای مطلب / لینک محتوا