کسب و کار در مسیر صحیح ...

در مارکتینگ، هویت شرکت، شخصیت شرکت است و طوری طراحی می شود که حفاظت از اهداف کسب و کار را تسهیل کند. هویت شرکت وقتی وجود دارد که مالکیت معمول فلسفه سازمانی در فرهنگ شرکت، شخصیت شرکت متمایز و مشهود باشد. شخصیت شرکت وقتی قدرتمند است که مردم خود را مالک این فلسفه بدانند.

هویت شرکت به سازمان کمک می کند تا به سوالاتی همچون؛ ما که هستیم؟ ما به کجا می رویم؟ پاسخ بدهد. هویت شرکت مصرف کنندگان را با گروه های مختلف خاص آشنا می کند.

این قوانین چکونگی کاربرد هویت و تایید پالت های رنگ تثبیت شده، فونت ، لوگو و لوگوتایپ، چیدمان صفحات، مناطق انحصاری و دیگر روش های حفظ دوام بصری و شناخت برند را در همه نمایش های فیزیکی برند تنظیم می کند. این قوانین در پکیج های کاربردی به نام کتابچه راهنمای هویت شرکت وجود دارد.

بسیاری از شرکت ها هویت خود را دارند که از آن طریق محصولات خود را مدیریت می کنند. لوگوی Shell  و Red & Yellow در سرتاسر تبلیغات شل دیده می شود. شرکت ها هزینه تحقیقات، طراحی و اجرا در تولید یک هویت را می پردازند که برای مخاطب هدف شرکت، بسیار جذاب و متمایز باشد.

انتهای مطلب/