ارتباطات موثر فرآیندی است که در آن اطلاعات، افکار و احساسات میان افراد از طریق صحبت کردن، نوشتن یا زبان بدن انتقال می‌یابد. یک ارتباط مؤثر ارتباطی است که در آن‌طرف مقابل پیام فرد را با حداکثر دقت ممکن دریافت و درک نماید. به گزارش “آژانس کسب و کار هورموند”، یک ارتباط مؤثر در فروش دارای سه رکن است که این‌ ارکان به شما کمک می‌کنند تا بدانید چرا ایجاد ارتباط مؤثر و عمق بخشیدن به آن احتمال خرید خریدار را افزایش می‌دهد:

  1. خریداران فروشندگانی را دوست دارند که مانند خود آن‌ها باشند: آیا متوجه شده‌اید که چگونه دوستان رفتارهای یکدیگر را می‌پذیرند و از آن‌ها تقلید می‌کنند؟ دوستان با یکدیگر با سرعت مشابه هم حرف می‌زنند، بلندی و کوتاهی کلام یکسان هم دارند. دوستان حالت بدن، ابزارهای چهره و ژست‌های یکدیگر را تقلید می‌کنند. اگر با خریدار ارتباط مؤثر ایجاد کنید، همین اتفاق هم با او می‌افتد. شما و خریدارانتان از رفتارهای یکدیگر نسخه‌برداری می‌کنید. وقتی رفتار شما به رفتار خریداران بیشتر شبیه شود، خریداران با سهولت بیشتر می‌توانند شمارا دوست بدارند.
    اگر به این حرف تردید دارید به آخرین باری فکر کنید که با کسی بودید که ژست‌ها و رفتاری متفاوت از شما داشت. ابتدا ناراحت بودید. سعی داشتید حالت گیری‌ها و رفتار او را معنی کنید. درواقع سعی داشتید زبان بدن او را به چیزی تبدیل و ترجمه کنید که با آن بتوانید رابطه برقرار نمایید. وقتی این را فهمیدید در کنار او احساس راحتی بیشتر کردید. موضوع ربطی به این نداشت که آیا طرف موردنظر دوست‌داشتنی بود یا نه، مهم این بود که او را درک کردید.
  1. خریداران به فروشندگان دوست‌داشتنی اعتماد می‌کنند: این طبیعت انسان است و در اغلب مواقع صحت دارد، بخصوص در مورد کسانی که آن‌ها را زیاد نمی‌شناسید! کسانی که شمارا دوست دارند به حرف‌هایتان اعتماد می‌کنند، اما خریدارانی که شما را دوست ندارند به حرف‌هایتان اعتماد نمی‌کنند. شما وقتی دوست‌داشتنی می‌شوید که حرف‌های شما دیگران را در موضع راحتی قرار دهد.
  2. خریداران دوست دارند از فروشندگان دوست‌داشتنی خرید کنند: آیا تاکنون اتفاق افتاده از فروشنده‌ای که او را دوست نداشتید بخواهید به شما چیزی بفروشد؟ شاید از شخصیت این فروشنده خوشتان نمی‌آمد و شاید هم طرز حرف زدن او را نمی‌پسندید. آیا می‌خواستید با این فروشنده دادوستد بکنید؟ به‌احتمال‌زیاد نه. فراموش نکنید اگر خریدار به‌شدت محتاج کالایی نباشد، حاضر نمی‌شود آن را از فروشنده‌ای که مطابق نظرش نیست بخرد.

انتهای مطلب/