کسب و کار در مسیر صحیح ...

تبلیغات در آلمان، صریح، بدون ابهام و با تأکید بر نیاز به سازندگی و تولید ارزش است. در سبک تبلیغات آلمانی همه‌چیز قاطع و شفاف بیان می‌شود و جلوگیری از عدم قطعیت به مدیریت امکان می‌دهد بدون ابهام تصمیم بگیرد. به آمار و اطلاعات و حقایق بسیار توجه می‌شود و پیام‌ها متکی بر آمار واقعی است. روش آموزش دادن به مصرف کننده، استفاده از تائید و استشهاد افراد خبره و متخصص و نشان دادن طرز کار دستگاه‌ها و کالاها به مخاطبان، هم‌چنین گزارش‌های آزمایشگاهی بسیار رواج دارد. در روش تبلیغاتی صریح، عقلایی و جدی آلمانی، کیفیت، تکنولوژی و طرح محصول دارای جاذبه‌های مهمی هستند. همچنین از آثار و فواید استفاده از کالا یا خدمت برای مصرف کننده نهایی همانند مشخصات فنی و نحوه استفاده از کالا در تهیه پیام‌های تبلیغاتی بهره‌برداری می‌شود. اگر تولیدکننده‌ای در تولید کالایی دارای مزیت یا شایستگی خاصی باشد، از این امتیاز به‌عنوان یک محور تبلیغاتی استفاده و توجه شنونده یا بیننده به آن جلب می‌شود. شایستگی‌ها به‌صورت توان تخصصی، دستگاه‌های فنی پیچیده یا مراکز آزمایشگاهی معتبر، متبلور و مجسم می‌شوند. گاهی اوقات از مدیران ارشد یک واحد تولیدی مانند یک مقام علمی یا دانشگاهی یاد می‌شود.

در تبلیغات آلمانی توجه به جزییات کار، خصوصاً جزییات فنی  بسیار است. برای مثال در آگهی‌های تبلیغاتی خمیردندان، شامپو، پودرهای پاک‌کننده، پوشک بچه و اقلام بهداشتی جزییات فنی و نحوه اثرگذاری مواد شیمایی بر نسوج و الیاف یا پوست انسان به مصرف کننده اطلاع داده می‌شود. به‌گونه‌ای که مصرف کننده جنبه‌های علمی و تکنولوژی یک پیام را پیش از منافع خود موردتوجه و تفکر قرار می‌دهد. اثربخشی و کارایی یک محصول بیش از جنبه‌های پولی و حرفه‌ جویی تبلیغ می‌شود و این تفاوت اصولاً در تفکر هر آلمانی وجود دارد که ارزش کیفیت، خلوص، مشخصات فنی، دوام و عملکرد هر کالا بیش از چند مارک قیمت ارزان‌تر آن است. در فرهنگ آلمانی، «کیفیت بالاتر در برابر قیمت‌ مساوی» مهم‌تر از «کیفیت مساوی برابر قیمت پایین‌تر» است. همچنین در این فرهنگ «موفقیت و سربلندی در آزمایش‌های فنی» به‌عنوان یک ارزش و محمل تبلیغاتی موردتوجه است. در فرهنگ آلمانی قدرت افراد و مؤسسات، تابع قدرت قانون اساس و حدود عملیات تجاری به‌وسیله قانون تعیین می‌شود. در این فرهنگ آزادی زیاد به این دلیل که ممکن است باعث ایجاد بی‌نظمی شود، موردقبول نیست.

انتهای مطلب/ لینک محتوا