کسب و کار در مسیر صحیح ...

در کمپین فروش، عناصر مهم تبلیغاتی برای کمک به فروش موفق باید به دقت انتخاب شوند. رسانه های مختلفی در کمپین پیش بینی می شوند که در صورت استفاده درست از آنها، تبلیغات اثربخش می شود و منجر به افزایش فروش می گردد. رسانه ها را می توان در دسته های زیر طبقه بندی نمود:

  • رسانه های عمومی فروش: از این رسانه ها در دوران تولد کالا بویژه در کالاهای تندگردش استفاده می شود. ویژگی این رسانه ها پوشش وسیع وو تاثیرگذار عمومی بر ذهن مخاطبان می باشد. این رسانه ها در دوران تولد و معرفی هویت محصول بسیار مفیدند. رسانه های فروش برای دوران تولد کالا در بازار مصرف عبارتند از: رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجلات و رسانه های محیطی.
  • رسانه های پشتیبان فروش: این رسانه ها بطور غیر مستقیم ذهن مخاطب را درگیر محصول می کنند و باعث فروش می شوند. همچون شرکت دادن کالا در نمایشگاه های مختلف و یا برگزاری همایش برای طرح غیر مستقیم کالادر آن و یا سمپلینگ در ورودی فروشگاه ها.
  • رسانه های تبلیغ در نقطه خرید (POP): این اصطلاح به رسانه های تبلیغ اتی مستقر در محل فروش اشاره دارد که حاوی خلاصه اطلاعات شناسایی و تبلیغ محصول است.
  • رسانه های تسریع در فروش (POS): این اصطلاح به رسانه ها و تبلیغات در محل فروش اشاره می کند که به تسریع فروش منجر می شوند. همچون تحویل کالای اضافی به مصرف کننده همراه با کالای خریداری شده و یا تعیین جایزه برای خریداران کالا و یا پیشنهاد دوتا بخر سه تا ببر.

انتهای مطلب/