کسب و کار در مسیر صحیح ...

در یک نگرش کلی می‌توان خود مدیریتی را آزاد کردن زمان جهت انجام کارهای مهم تلقی نمود. چون کارها معمولاً در چهار مقوله قرار می‌گیرند:

 1. کارهایی که باید انجام شوند
 2. کارهایی که بهتر است انجام شوند
 3. کارهایی که اهمیت کمتری جهت انجام آن است
 4. کارهایی که باید حذف گردد

اگر کسی خود را سرگرم انجام کارهای بی‌ارزش و بی‌اهمیت نماید و وقت خود را صرف این امور نماید آیا می‌تواند خود را مدیریت نماید یا برعکس کسی که با اولویت‌بندی کارها، کارهایی را اول انجام می‌دهد که بسیار مهم‌تر هستند درعین‌حال بعضی از کارها را به دیگران واگذار نماید او عملاً توانسته است خود را مدیریت نماید.

بعضی از افراد کارهای بیهوده را بسیار منظم انجام می‌دهند و برای آن‌وقت زیاد می‌گذارند اما به نتیجه و اهداف نمی‌رسند چون صرفاً انجام منظم و با دقت یک کار کم‌اهمیت ما را به هدف نمی‌رساند بلکه اول منطقی بودن، مهم بودن و… آن کار باید مشخص شود و متناسب بااهمیت آن، روش انجام آن را انتخاب نماییم.

نکات مهم در خود مدیریتی کارآفرینانه

 1. کارهای با اولویت را اول انجام دهید.
 2. زمان استفاده کار را مشخص نمایید.
 3. وظایف را به زیردستان محول کنید.
 4. کارها را گروهی انجام دهید.
 5. محل کار خود را تمیز نگه‌دارید.
 6. برای نه گفتن آماده‌باشید.
 7. برای هرروز خود حرفی داشته باشید.
 8. سعی نکنید بیش‌ازحد کارکنید.
 9. کاغذبازی را کنترل کنید.
 10. برنامه‌ای اثربخش طراحی کنید.
 11. عمل‌گرا باشید.

انتهای مطلب/ لینک محتوا