در تمام مارکتینگ های حقیقی تان لازم است که خلاق و مبدع باشید، این ویژگی ها در حیطه مارکتینگ رودررو بیش از حیطه های دیگر کاربرد دارند. حال به ذکر نکاتی پیرامون مارکتینگ برنامه محور می پردازیم:

هیچ گاه به خوبی مرتبه اول نمی شود!

وقتی با مارکتینگ رودررو کار می کنید. حتما این قاعده را به کار ببندید. از برنامه ای به صرف آنکه سال پیش نتیجه بخش بوده است، مجددا حمایت مالی نکنید. هیچ گاه نمایشی مشابه را در غرفه ای واحد در سالی واحد در ده نمایشگاه تجاری مختلف اجرا نکنید. همیشه به دنبال چیزی جدید، متفاوت و سرگرم کننده باشید. از برنامه های تکراری بی روح اجتناب کنید. چیزی جدید و هیجان انگیز به مردم عرضه کنید.

هیچ مجری بامزه ای لطیفه واحدی را دوبار نمی گوید، یا ترانه واحدی را دوبار بی جهت نمی خواند. پس از خنده یا تشویق های حضار هر کسی می داند که زمان آن است که به سراغ چیز جدیدی برود.

اما برخی شرکت ها هرگز تغییر نمی کنند. بسیاری از آن ها و شرکت شما شاید یکی از آن ها باشد. برنامه های واحدی را مانند مراسم مذهبی پیوسته تکرار می کنند. کارمندان در این قبیل شام های اهدای جوایز، مراسم هدیه دادن در تعطیلی ها یا سخنرانی های مدیران برای ایجاد انگیزه، بیش از همه زجر می کشند چون مجبورند برنامه هایی تکراری و خسته کننده را تحمل کنند. حال به این فکر کنید که شرکت ها چندبار کاری واحد را برای مشتریان انجام می دهند.

اگر شرکت شما مانند اکثر شرکت ها غرفه اصلی و واحدی در هر نمایشگاه تجاری دارد که پر است از فروشنده های بروشور به دست یکسان، پس در واقع ممکن است در حال بیان دوباره و دوباره لطیفه واحدی باشد که در این لطیفه این شمایید که به مسخره گرفته می شوید. به شکلی مشابه اگر شرکتتان هرساله به خیریه واحدی کمک می کند این نوعی فعالیت تکراری است که مانع تاثیرگذاری آن حمایت های مالی شود.

مهم نیست چه کاری انجام دهید. اما این کار باید چیزی تازه و متفاوت باشد که تا حدی قدرت سرگرم کنندگی داشته باشد. اگر برای اجرای مارکتینگ رودررو به مشتریانتان هدیه می دهید، پس چرا هرساله از همان هدیه های قدیمی استفاده می کنید؟

انتهای مطلب/