کسب و کار در مسیر صحیح ...

عزت‌نفس یک منبع انرژی است یک چتر وسیعی است که اعتمادبه‌نفس زیر سایه آن است. اعتمادبه‌نفس یعنی دیدن خود به‌عنوان فردی توانا، باکفایت، دوست داشتن و منحصربه‌فرد.

انواع اعتمادبه‌نفس

 1. رفتار (عمل)
 2. احساس و عواطف
 3. روحی و معنوی
 4. فکری و عقلی
 5. علمی و شناخت
 6. اخلاقی (فضایل اخلاقی و…)

چگونگی تقویت اعتمادبه‌نفس

 1. گذشته را بپذیرید و آینده را دگرگون کنید.
 2. درباره اهدافتان با خود گفتگو کنید.
 3. تصمیم گرفتن را تمرین کنید.
 4. نتایجی را که می‌خواهید مجسم کنید.
 5. در برخی زمینه‌ها مهارت کسب کنید.
 6. بر نقاط قوت تأکید کنید.
 7. ریسک کنید.
 8. از گفتگوی درونی استفاده کنید.
 9. خود یادگیرنده و خودارزیابی کننده باشید.
 10. اشتباهات کاری را به‌عنوان بخشی از واقعیت قبول کنید.
 11. در حال زندگی کنید.
 12. به موفقیت‌های خود نگاه کنید.
 13. نه گفتن را یاد بگیرید.
 14. مهارت‌های ارتباطی را گسترش دهید.
 15. در اجتماع بودن را تمرین کنید.
 16. نگرش مثبت داشته باشید.
 17. کارها را تمام کنید.
 18. توقعات خود را کاهش دهید.
 19. تفکر منفی نداشته باشید و مشکلات را خیلی بزرگ نکنید.
 20. ترس خود را مهار کنید.
 21. نگرش عاقلانه‌ای اتخاذ کنید.
 22. مدیریت و تدبیر نفس غریزی را بر عهده عقلتان بسپارید.
 23. خود را تحسین و تشویق کنید.
 24. خود را دوست داشته باشید.

انتهای مطلب/ لینک محتوا