سوآت، مخفف کلمات: نقاط قوت (اس)، نقاط ضعف (دبلیو)، فرصت ها (ا)، تهدیدها (تی) است. تحلیل سوآت، به بررسی محیط داخلی و محیط خارجی می پردازد. بررسی داخلی به دنبال نقاط ضعف و قوت در عملکرد کسب و کار فروش، بازاریابی، عملکردها، مالی و مدیریت افراد است. سپس به دنبال نقاط قوت و ضعف مثلا در فرایندهای میان عملکردی و و فرهنگ سازمانی است. بررسی خارجی به تحلیل محیط های خرد و کلان می پردازد که شرکت در آنها عمل می کند. محیط کلان، شامل تعدادی از شرایط گسترده و واضحی است که ممکن است روی یک شرکت اثرگذار باشند. این شرایط توسعه تحلیل پست شناسایی می شوند.

پست مخففی است برای لغات شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی و محیطی. یک تحلیل سعی خواهد کرد تا شرایط اصلی را انتخاب کند که بر یک کسب و کار اثر می گذارند. چنان که در زیر نشان داده شده است:

  • فضای سیاسی: تقاضا برای پروازها و سفرهای هوایی کاهش یافت، زیرا ثبات سیاسی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا پایین رفت.
  • فضای اقتصادی: وقتی نظام اقتصادی دچار رکود می شود، تقاضا برای وام کاهش می یابد.
  • فضای اجتماعی: وقتی جمعیتی مسن تر می شود، تقاضا برای مراقبت های بهداشتی و خانه های مسکونی افزایش می یابد.
  • فضای تکنولوژیکی: وقتی خانوارهای بیشتری صاحب کامپیوتر می شوند، تقاضا برای بانکداری اینترنتی هم افزایش م ییابد.
  • شرایط محیطی: وقتی مشتریان بیشتر علاقه مند و نگران کیفیت محیطی می شوند، تقاضا برای محصولاتی که کارآیی انرژی بیشتری دارند، افزایش می یابد.

بخش محیط خرد بررسی خارجی، به بررسی روابط میان یک شرکت و سهامداران بی واسطه خارجی آن می پردازد؛ مشتریان، تامین کنندگان، شرکای کسب و کار و سرمایه گذاران. یک تحلیل سوآت و سی آر ام مدار، در جست و جوی مشتریان یا مشتریان احتمالی و بالقوه ای است که از تحلیل حاصل می شوند. آنان مشتریانی خواهند بود که:

  • دارای نقاط قوت مربوط برای بهره برداری از فرصت ها هستند.
  • در حال غلبه بر نقاط ضعف از طریق شریک شدن با دیگر سازمان ها در سود بردن از فرصت ها هستند.
  • در حال سرمایه گذاری روی اعمال تغییرات در شرکت، برای بهره برداری از فرصت ها هستند.
  • در حال واکنش نشان دادن و پاسخگویی تهدیدات خارجی در بازارهای کنونی خود، از طریق بهره برداری از نقاط قوت خود برای متفاوت شدن هستند.
همچنین بخوانید:   تحقیقات بازاریابی چیست؟

انتهای مطلب/