کسب و کار در مسیر صحیح ...

دن تپسکات (Don Tapscott) استادیار مدیریت در دانشکده مدیریت روتمن در دانشگاه تورنتو و یکی از مقامات برجسته دنیا در حوزه نوآوری، رسانه، جهانی‌شدن و تأثیر اقتصادی و اجتماعی بر روی کسب‌وکار و جامعه می‌باشد. دن تپسکات یکی از پر متقاضی‌ترین سخنگویان تجاری است و جایزه جهانی راه‌حل سال ۲۰۱۳ را از موسسه پنجاه متفکر دریافت کرد. در سال ۲۰۱۲، دن تپسکات اولین متفکر مدیریتی بود که در سری نرم‌افزارهای ۵۰ متفکر مشارکت کرد و وبلاگ ویدیویی وی هم‌اکنون در دسترس است.

تپسکات نویسنده مستقل یا نویسنده مشترک ۱۴ کتاب می‌باشد و ازجمله کتاب‌های پرفروش وی در سال ۱۹۹۲ می‌توان تغییر پارادایم را نام برد. کتاب ۱۹۹۵ وی، اقتصاد دیجیتال، ماهیت تحولی اینترنت را بررسی می‌کند که در سال ۲۰۱۲ نیز با اندکی اصلاحات و جلد شومیز منتشر شده است و در ۱۹۹۷ او نسل اینترنت و شکاف دیجیتالی در رشد دیجیتال را تعریف می‌کند. کتاب سال ۲۰۰۰ وی، سرمایه دیجیتال، ایده شبکه کسب‌وکار را مطرح می‌کند. او نویسنده کتاب‌های شرکت برهنه و دیجیتال رشد کرده می‌باشد. ویکینومیکس: چگونه همکاری‌های بزرگ همه‌چیز را تغییر می‌دهد، بهترین کتاب مدیریتی فروخته‌شده در امریکا در سال ۲۰۰۷ از آثار او می‌باشد.

وی به‌طورقطع یکی از غول‌های  فناوری کانادا محسوب می‌شود. اما شناخته‌شده‌ترین اثر تاپسکات کتاب ویکینومیکس: چگونه همکاری جمعی همه‌چیز را تغییر می‌دهد با همکاری آنتونی ویلیامز است. او در آخرین تحقیقات خود به این موضوع می‌پردازد که اینترنت چگونه می‌تواند  روش‌هایی جایگزین به‌منظور مقابله با مشکلات جهانی که با ساختارهای سنتی نظیر جامعه ملل متحد و یا دولت‌های ملی در تضاد است را مطرح سازد. آخرین کتاب وی صراحت افراطی، ۴ اصل دور از انتظار برای موفقیت با کمک آنتونی ویلیامز است.

انتهای مطلب/