بسته بندی مناسب علاوه بر محافظت از محتویات و محصول در برابر محیط کارکردهای بیشتری خواهد داشت. بسته بندی مشتری را از محصولات مطلع می کند، در مورد استفاده از محصول راهنمایی می کند، همچنین موجب ارتقای برندهای دیگر در سهام شرکت خواهد شد.

اغلب مدیران برند از این جنبه بسته بندی آگاهی مناسبی دارند و استانداردهای لازم را رعایت می کنند. اما برخی شرکت ها پا را فراتر نهاده و به مشتریانشان همراه بسته بندی، سرگرمی و یا مزایای ویژه ای ارائه می دهند. برای مثال در فرانسه، خردل در لیوان های خاصی بسته بندی می شود که مشتریان در هربار مقدار مشخصی از آن را استفاده خواهند کرد. همچنین در بسیاری از کشورهای توسعه یافته استفاده از بسته بندی های قابل بازیافت متداول بوده و در برخی موارد با سرگرمی همراه است.

آب معدنی اویان (evian) آب ها را در بطری های پلاستیکی که بسیار راحت بازیافت می شود بسته بندی می کند. بیشتر بطری های پلاستیکی فضای زیادی را در کیسه های زباله به خود اختصاص می دهند و این در حالی است که آنها خالی هستند. بنابراین اویان یک بطری طراحی کرد که جمع می شود و حجم آن بسیار کاهش می یابد.

مردم نیز از جمع شدن بطری ها استقبال کردند. البته اتفاق جالبتری نیز رخ داد، تمام کردن بطری آب معدنی به خاطر لذت بردن از جمع شدن بطری آب معدنی!

در حقیقت بطری جمع شونده آب معدنی یک پیشنهاد منحصر به فرد کوچک اما قابل درکی بود که در یک بازار شلوغ ارائه شد. بله، آب، آب است اما محصول به عوامل مختلف تفکیک از رقبا تکیه می کند. گاهی اوقات ممکن است بسته بندی تنها پیشنهاد منحصر به فرد در کسب و کارتان باشد پس از آن به درستی بهره برداری کنید.

انتهای مطلب/