کسب و کار در مسیر صحیح ...

امروزه حوزه برندینگ و تاثیر فزاینده آن به این معنا نیز هست که برندها قادرند تا بیش از پیش به تجربه خلاقیت بپردازند. تجربه مردم از برند متاثر از نحوه برقراری ارتباط با آن است و هر تجربه قادر است تا بعدی تازه را به برند بیفزاید. حوزه های جدیدی نظیر همکاری از طریق مشارکت و نوآوری، قلمرو وسیع تری را برای برندها فراهم می آورد و احتمال خطر را در بین اعضای مشارکت کاهش می دهد. نیاز همیشگی برندها به ارتباط دائم با تعدادی از اشخاص ذی نفع و مخاطبان از گروههای سنی و کشورهای گوناگون، مجموعه ای از چالش های خلاقانه را به وجود می آورد که از راههای دستیابی به مخاطبان فعلی و تازه تا فراهم آوردن امکان تجربه برند توسط این مخاطبان را شامل می شود.

آگاهی از عادات فکری و مراحل رشد مشتریان، نیاز به شناخت عمیق و خردمندانه گرایش های رایج فرهنگی، گروههای گوناگون سنی و انتظارات متنوع مخاطبان دارد. از دید یک فرد خلاق، اینها فرصت های هیجان انگیزی است. زیرا امروزه چندین مسیر و محیط برای تفسیر برند در اختیار ما باشد.

“یونیلور”

شرکت تولید کننده کالاهای مصرفی “یونیلور” روش اقتصادی در نوآوری و پیشرفت معرفی کرده است. این روش نقش اندازی برند نامیده می شود و شرکت را تشویق می کند تا به آنچه که در پشت برند می گذرد نگاه کند: از شیوه تولید محصول، تا شرایط کار، تا تغییر رفتار مصرف کننده در قبال برند. این شرکت به دنبال تاسیس دفاتر نمایندگی در کشورهای در حال توسعه است. از این رو، توجه به موارد اخلاقی در طرح کلی پیشنهادی از طرف برند ضرورت می یابد.

برای شرکتی به بزرگی “یونیلور” این طرز عمل نوآوری بزرگی است. امروزه بسیاری از شرکت ها در مرحله پژوهش و توسعه خود فهرستی از مسائل زیست محیطی را تهیه می کنند. اما یونیلور برخوردی کل نگرانه با مدیریت برند دارد و به طرزی موثر روندی بازیابنده را شکل می دهد که هردو عامل محیط زیست و جامعه را مد نظر قرار می دهد. این شیوه تا به حال برای ۱۵ برند مورد استفاده قرار گرفته است. پیام این شیوه تنها زمانی به مشتری منتقل می شود که مصرف کنندگان، نگران رعایت اصول اخلاقی در تولید باشند. مثالی از این مورد برند، برندهای چای “یونیلور” است.

به گفته سنتیا گولند، پایه گذار نقش اندازی برند و سرپرست بخش پایداری شرکت یونیلور، آنچه د رخصوص مشتریان “لیپتون” و “پی جی تیپس” متوجه شدیم آن بود که آنان مراقبت در تولید و رعایت اصول اخلاقی را به طور مستقیم د رپیوند با محصول می دانند. پس در این میان یک بهره روانی وجود دارد. موضوع رابطه نزدیک، به معنای نزدیک تر کردن ارتباط میان چای کاران، چای چینان و عمل آورندگان چای از یک سو و نوشندگان و مصرف کنندگان چای از سوی دیگر، نیز از برنامه های مهم ما می باشد. ما به این موضوع به عنوان بخشی از پیچیدگی های ساخت یک برند می نگریم. به عنوان یک شرکت، ما به ارزش های نیرومندی باور داریم و انجام دادن آنچه صحیح است برای ما از اهمیت برخوردار است.

انتهای مطلب/