برنامه کسب و کار و برنامه مارکتینگ، هر دو از جنبه های اساسی کسب و کارهای موفق هستند. این برنامه ها نه تنها در سازمان دهی فعالیت ها به کسب و کارها کمک می کنند، بلکه در ارزیابی موفقیت یا شکست آن ها نیز کمک کننده هستند. ازآنجایی که حوزه های کسب و کار بر اساس تقاضای مشتری و فضای اقتصادی دستخوش تغییر می شوند، برنامه کسب و کار و برنامه مارکتینگ نیز باید به تناسب در طول حیات کسب و کار تکامل پیدا کنند.

برنامه کسب و کار: برنامه کسب و کار دید گسترده ای از کسب و کار فراهم می کند که اطلاعات کارکنان، فعالیت ها، موقعیت، جنبه های مارکتینگ و مالی و همچنین رسالت و اهدافی که به وضوح ترسیم شده اند را در بر می گیرد. برنامه کسب و کار که اغلب به عنوان یک ابزار مالی مورداستفاده قرار می گیرد، جزئیات لازم برای تعیین امکان موفقیت، منطق مالی و توان بازپرداخت کسب و کار را برای وام دهنده مشخص می کند. معمولاً برنامه های کسب و کار، بیشتر به خاطر کمک به کسب و کارهای جدید شناخته شده اند، بااین وجود در تمام طول حیات هر کسب و کاری باید از این برنامه ها استفاده شود. برنامه کسب و کار نه تنها به توسعه راهبردهای رقابتی کمک می کند، بلکه می تواند تطابق فعالیت های کسب و کار با برنامه های پیش بینی شده را نیز تعیین کند.

برنامه مارکتینگ: برنامه مارکتینگ، به بیان جزئیات فعالیت هایی که شرکت را به رسالت و اهداف آن می رسانند می پردازد. این برنامه، قیمت های خرده فروشی، بازارهای هدف و رقبای کسب و کار را شناسایی می کند و چگونگی جذب مشتری از طریق تبلیغات، شرکت در نمایشگاه های تجاری و ارجاعات جدید را توضیح می دهد. برنامه مارکتینگ با توضیح روش غلبه بر چالش های رقابتی با شرکت های دیگر، یک بخش کلیدی درون برنامه کسب و کار محسوب می شود و به تحقیقات و ملاحظات دقیق در حوزه کاری شرکت نیاز دارد.

همچنین بخوانید:   Rebrand در مقابل Refresh برند: کدام یک برای محصول سلامتی مناسب است؟

وابستگی متقابل: برنامه کسب و کار و برنامه مارکتینگ به هم وابسته بوده و نباید تناقضی با یکدیگر داشته باشند. برنامه کسب و کار اهداف و رسالت های کسب و کار را نشان می دهد، درحالی که برنامه مارکتینگ توضیح می دهد که کسب و کار چگونه به آن اهداف و رسالت ها نائل می شود – اگر حتی فراتر از آن ها نرود. چنانچه برنامه یک کسب و کار تغییر کند، روش کار آن نیز تغییر خواهد کرد. یک برنامه مارکتینگ خوب هرگز نباید از اهداف برنامه کسب و کار انحراف پیدا کند.

به هنگام سازی: هر دو برنامه باید به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار بگیرند. درحالی که می توان برنامه کسب و کار را یک بار در سال مورد بازبینی قرارداد، برنامه مارکتینگ باید از آغاز سال مالی هر سه ماه یک بار بازبینی شود. بازبینی دوره ای این اطمینان را به وجود می آورد که کسب و کار بر طبق راهبردهای ترسیم شده در حال فعالیت است. مقایسه فعالیت های انجام شده با آنچه از پیش ترسیم شده است به سنجش موفقیت کسب و کار و شناسایی راهبردهای جدید یا به روز شده ای که با فضای اقتصادی فعلی کسب و کار هماهنگی دارند کمک می کند.

ملاحظات: ازنظر طولانی بودن هیچ الزامی برای برنامه کسب و کار یا برنامه مارکتینگ وجود ندارد. بااین وجود، هر دو برنامه باید به اندازه کافی طولانی باشند که بتوانند اطلاعات دقیق و همراه با جزئیات ارائه کنند. اطلاعات موجود در این دو برنامه باید به خوبی موردتحقیق قرارگرفته باشد و برای اطلاعات ارائه شده شواهد پشتیبان فراهم شده باشد. اهداف و رسالت های موجود در این برنامه ها باید قابل اندازه گیری و قابل حصول بوده و در سیر تکاملی کسب و کار، بازبینی و به روز شوند.

همچنین بخوانید:   ایجاد یک برنامه بازاریابی که کار می‌کند

انتهای مطلب/