برنامه ریزی راهبردهای بازاریابی (مارکتینگ) به منظور دستیابی به اهداف سازمان، برای موسسات خیریه امری الزامی است. برنامه ریزی بازاریابی که بر اساس ارزیابی روش بازاریابی، تجزیه و تحلیل و تفکیک بازار انجام شده باشد، یکی از مراحل اساسی به شمار می رود. فرآیند برنامه ریزی بازاریابی موسسات خیریه می تواند به جهت دهی و تمرکز سازمان کمک نموده و تلاش همه جانبه سازمان را تضمین نماید. کنترل و ارزیابی این فرآیند موجب حصول اطمینان از کارایی خواهد گردید.

برنامه ریزی راهبردی سازمانی برای سازمان های خیریه مانند دیگر سازمان های تجاری ضروری بوده و همانند بخش های عملیاتی دیگر نظیر امور مالی انجام می گیرد. برنامه ریزی بازاریابی سازمان های خیریه کاملا شبیه برنامه ریزی سازمان های غیر انتفاعی بوده که در ادامه به بیان فهرستی از جنبه های اساسی این فرآیند خواهیم پرداخت؛

برنامه ریزی بازاریابی (مارکتینگ) راهبردی موسسات خیریه: شامل ایجاد سیستم های تحقیق بازار به منظور تعیین:

  • چگونگی درک اهداکنندگان از سازمان خیریه و میزان تمایل آنان به شرکت در برنامه های سازمان
  • انواع جوایز و عوامل رضایت بخشی که اهداکنندگان راغب آنها می باشند
  • روش های اهداکنندگان برای کمک

سیستم های تحقیقات بازار باید ویژگی های بازار دریافت کنندگان را مشخص کند. در مواقع بحران های بین المللی یا بلایای طبیعی نیاز دریافت کنندگان یا مشترکان مشهود است، اما در وضعیت های دیگر درک نیاز های آنان و بهترین روش های کمک رسانی اهمیت ویژه ای دارد.

همچنین به منظور درک بازار، تجزیه و تحلیل کامل بازار و رقبا استفاده از ماتریس SWOT ضروری می باشد. این تحلیل به بررسی مواردی همچون نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات می پردازد. لازم به ذکر است دو مورد اول مربوط به داخل سازمان و دو مورد آخر مربوط به خارج سازمان و شرایط محیط می باشد.

همچنین بخوانید:   جایگاه سازی یک برند پیشرو

تفکیک بازار: تفکیک بازار عبارتست از بررسی بازار اهداکنندگان/ نیکوکاران و گروه بندی و تقسیم آنان از طریق فرآیند تفکیک بازار به مجموعه هایی که بیشترین نفع را برای سازمان دارند. به منظور جهت دهی تلاش ها به شیوه ای موثر و کارآمد، می بایست بازار دریافت کنندگان به ویژه از نظر نوع نیاز مورد بررسی قرار گیرد.

تعیین اهداف سازمانی و بازاریابی: پس از شناسایی و تجزیه و تحلیل بازارهای نهایی، باید برنامه هایی را جهت تامین نیازهای آن بازار طراحی کرد که این امر مستلزم آن طراحی آمیخته بازاریابی راهبردی است.

آمیخته بازاریابی (آمیخته مارکتینگ) موسسات خیریه: آمیخته بازاریابی موسسات خیریه مانند سایر سازمان های تجاری به مواردی همچون محصول، قیمت، پیشبرد و نحوه دسترسی می پردازد.

انتهای مطلب/