کسب و کار در مسیر صحیح ...

خبرنامه‌ها بین تجارت و مخاطبین ارتباطاتی دوستانه برقرار می‌سازند، اطلاعاتی ارزشمند فراهم می‌کنند، تجارت شمارا افراد یادآوری می‌کنند. خبرنامه‌ها می‌توانند موارد زیر را برای کسب‌وکار شما انجام دهند:

 • ایجاد اعتبار و شهرت؛
 • فراهم کردن ابزاری برای ارتباط مکرر؛
 • رساندن خبرهای شرکت و تجارت شما؛
 • پاسخگویی به سؤالات، معمولاً در ستون سؤال و جواب؛
 • پیشنهاد‌هایی برای راهنمایی بیشتر که منجر به افزایش اعتبار شرکت شما و افزایش وفاداری مشتریان می‌شود؛
 • اطلاع‌رسانی درباره‌ی مشتریان، محصولات و داستان‌هایی از موفقیتتان در کار؛
 • انتقال اطلاعات صنعت (البته با کسب اجازه).

توصیه‌هایی برای برنامه‌ریزی خبرنامه‌ها

خبرنامه‌ها تنها وقتی کارایی دارند که بر پایه ثبات و ماندگاری، تولید و توزیع شوند؛ بنابراین قبل از شروع کار باید بدانید که مسئولیتی بلندمدت برعهده ‌گرفته‌اید. هنگام تصمیم‌گیری موارد زیر را در نظر بگیرید:

 • هدف خبرنامه‌ی خود را مشخص کنید. آیا هدف آن برقراری ارتباطی پویا با مشتریان است یا به اشتراک گذاردن پیشنهاد‌ها ترویج کالا، یا می‌خواهید با ذکر داستان‌هایی از شرکت یا موفقیت‌های تجاری خود بر اعتبارتان اضافه کنید؟ ممکن است یک یا چند هدف داشته باشید، به‌هرحال باید قبل از ارسال خبرنامه بدانید ازآنچه انتظاری دارید.
 • مشخص کنید چند وقت یک‌بار می‌خواهید خبرنامه تولید و ارسال شود. توجه به دو مورد ضروری است: شما و کارکنانتان هرچند وقت یک‌بار می‌توانید خبرنامه را تولید و ارسال کنید؟ مشتری شما هرچند وقت یک‌بار علاقه دارد از شما بشنود؟
 • تصمیم بگیرید چه کسی قرار است خبرنامه‌ی شمارا دریافت کند. می‌توانید کار را با فهرستی شامل مشتریان، مشتریان بالقوه، فروشندگان و دوستان تجاری خود شروع کنید. فهرستتان را با افزودن دعوت‌نامه‌هایی در نامه‌های مستقیم و سایر تلاش‌های مستقیم برای جلب‌توجه مردم به خبرنامه گسترش دهید.
 • بودجه‌ی خبرنامه را مشخص کنید. چه تعداد خبرنامه را هرچند وقت یک‌بار می‌فرستید؟ آیا می‌توانید این کار را با همراهی کارمندان شرکت انجام دهید یا به همکاری با شرکت‌های دیگر نیاز دارید؟ هزینه‌ها را برآورد کنید و مطمئن شوید می‌توانید از پس آن برآیید.

انتهای مطلب/