سیستم بازاریابی را می‌توان به دو بخش خرد و کلان تقسیم کرد. این تقسیم‌بندی به معنای تفکیک کامل این حوزه از یکدیگر نیست، بلکه تمرکز هر حوزه بر مسائل خاصی را بازمی‌نماید. حوزه خرد مسائل بازاریابی که آن را بازاریابی خرد می‌نامند و بیشتر تمرکز مسائل بازاریابی تاکنون بر آن مبتنی بوده به مباحثی همچون کالا به‌عنوان وسیله‌ای برای ارضای نیاز، مشتریان به‌عنوان خریداران کالاها و خدمات تولیدی، تبلیغات به‌عنوان عوامل تشویق به خرید محصولات و خدمات، بازار به‌عنوان مکان انجام معامله، قیمت به‌عنوان ارزش بازاری محصولات و خدمات در سطح مسائل و دغدغه‌های شرکت می‌پردازد. درواقع در این سطح، واحد تحلیل ما سازمان و هدف بازاریابی سودآوری برای مؤسسات انتفاعی و یا رسیدن اهداف انتفاعی و در کل تداوم فعالیت‌های سازمان است. البته این بدان معنا نیست که هیچ‌گونه توجهی به مسائل ورای سازمان نمی‌شود. بلکه منظور، تمرکز و جهت‌گیری مسائل به این سمت‌وسو است.

از طرفی در حوزه‌ی کلان بازاریابی که آن را بازاریابی کلان می‌نامیم و به‌جز چند دهه اخیر کمتر بدان توجه شده است، به مباحث فرا سازمانی ازجمله مسائل محیطی اخلاقیات مشتریان به‌عنوان یک کل ذینفع تأثیر عملیات سیستم بازاریابی بر محیط تأثیر محیط بر سیستم بازاریابی و … پرداخته می‌شود. البته بازهم این به آن معنا نیست که بازاریابی کلان مسائل سازمان‌ها را موردتوجه قرار نمی‌دهد، بلکه حوزه وسیع‌تری از مسائل از سطح سازمان گرفته تا سطح جهانی را پوشش می‌دهد.

انتهای مطلب/ لینک محتوا

همچنین بخوانید:   اصطلاحات بازاریابی / قسمت سوم