بازاریابی ارتباطی این‌گونه تعریف می‌شود: تبلیغات نیروی فروش، روابط عمومی، بسته‌بندی، فروش و هر شکل بیانی دیگر که شرکت از طریق محصولات خود به محیط خارج ارسال می‌دارد.

تلاش شرکت در جهت توسعه و حفظ رابطه نزدیک و رو به گسترش با مشتریانشان را بازاریابی ارتباطی می‌نامند. بازاریابی ارتباطی در تلاش است که ارتباطاتی را که سال‌ها پیش، بین فروشگاه‌ها و مشتریانشان برقرار بوده در دنیای مدرن امروز به نحوی تقلید و پیاده‌سازی کند. در بازاریابی ارتباطی از ابزارهای مختلفی برای حفظ مشتری استفاده می‌شود که ابزارهای ارتباطات پاداش شخصی‌سازی و رفتار ترجیحی از موارد قابل‌ذکر آن می‌باشد.

بازاریابی ارتباطی بر اساس درک نیازهای فردی مشتریان شکل می‌گیرد. امروزه بسیاری از شرکت‌ها تلاش زیادی را برای اجرای صحیح برنامه‌های ایجاد وفاداری در مشتری انجام می‌دهند. بااین‌حال بسیاری از برنامه‌ها به نحوی طراحی‌شده‌اند که جای تمرکز بر ایجاد وفاداری مشتریان، میزان خریدهای تکراری آن‌ها را افزایش می‌دهند تلاش‌هایی که شرکت برای حفظ و نگهداری مشتریان انجام می‌دهد. تحت عنوان تمایل مشتری به ادامه خرید بیان می‌شود.

انتهای مطلب/ لینک محتوا