به دلایل مختلفی ایمیل مارکتینگ، قهرمان ناشناخته عصر دیجیتال شناخته می شود، دلایل متعددی برای چنین تشبیهی وجود دارد. اول اینکه ایمیل اولین ابزاری است که واقعا به شرکت ها اجازه داد تا از تعامل اینترنت در مارکتینگ بهره برداری کنند. ابزار ایمیل، که می تواند با استفاده از اطلاعات مشتری تکمیل شود، این امکان فراهم گردید که شناسایی پیشنهاد های خرید محتمل تر، ارائه پیشنهادهای هدفمند و پیگیری نتایج کمپین ها و سایر نتایج بدست آید. دلیل دوم این است که ایمیل مارکتینگ بخش عظیمی از دیجیتال مارکتینگ را انجام می دهد. اگرچه ایمیل، فناوری محسور کننده ای نیست اما بسیار قدرتمند است.

فناوری های ایمیلی در طول فرآیند مدیریت ارتباط مشتری، از ایمیل های تایید خرید گرفته تا خبرنامه ها و ایمیل های تبلیغاتی، کاربرد خواهند داشت که به این ترتیب می توان ایمیل را یک ابزار بسیار مهم در تجربه مشتری دانست. دلیل سوم این است که ایمیل مارکتینگ اولین فناوری دیجیتال مارکتینگ بوده که در اینترنت استفاده شد و از تعاملی بودن آن بهره برداری کرد. قبل از پذیرش گسترده ایمیل به عنوان یک تکنیک دیجیتال مارکتینگ، متخصصان مارکتینگ در ابتدا بر استفاده از تبلیغات نمایشی مشغول بودند. در حقیقت ایمیل از یک مکانیسم پیام رسانی به کانالی مبتنی بر اجازه مشتری و سپس به کانالی تمام عیار برای مشارکت تبدیل گردید.

ایمیل مارکتینگ بسیار مناسب عصر دیجیتال حاضر است، ایمیل مارکتینگ امکان تعامل در این عصر را فراهم می کند چراکه براساس آن مشتری قادر به پاسخ گویی بوده و ترجیحات وی برای ارتباط بعدی مدنظر قرار می گیرد. ایمیل آنی عمل کرده و بخصوص از طریق گجت ها، پیغام ها به موقع تحویل داده می شوند. ایمیل ابزاری جالب توجه است چراکه پیام ها از طریق آن می توانند مصرف کننده را به بخش های دیگر اینترنت یا به یک وب سایت خاص هدایت کنند. اطلاعات زیادی از این طریق قابل مخابره بوده و می توان از اطلاعاتی که قبلا در ارتباط ایمیلی با مشتریان بدست آمده استفاده کرد.

همچنین بخوانید:   معمای تقسیم‌بندی بازار برای مدیران ارشد مارکتینگ

ویژگی های تعاملی دیجیتال مارکتینگ موجب نتیجه دهی سریع بازاریابی ایمیلی شد. با این حال، مقایسه ایمیل با اشکال سنتی مارکتینگ مستقیم همچون پست مستقیم به دلیل شباهت های آنها طبیعی است. پیام های نوشتاری به جای صندوق پست معمولی به اینباکس ایمیل وارد می شوند، آنها می توانند یک مشتری را بطور خاص خطاب قرار دهند و همچنین شامل یک پیشنهاد هدفمند باشند.

با این حال تفاوت های مهمی نیز میان این دو کانال وجود دارد، ایمیل سریعتر، ارزانتر و موثرتر از پست مستقیم است. با استفاده از ایمیل، پیشنهادهای فروش به سرعت و بدون نیاز به انتظار برای چاپ آنها آماده می شوند. این ابزار نیازی به چاپ و ارتباطات پستی ندارد و به سرعت پاسخ مشتری را ارزیابی کرده و پیشنهادهای آتی خرید را برای افزایش میزان پاسخ او تنظیم کرد. بدیهی است که ایمیل نسبت به سایر روش ها موثرتر است چراکه میزان پاسخدهی بیشتر بوده و به سرعت می توان پیشنهادهای خرید و پارامترها را تغییر داد و نتایج را سنجید. براساس آخرین مطالعات انجام شده توسط MailChimp و MarketingProfs نرخ خواندن منحصربه فرد در حدود ۱۹% شناور بوده و نرخ کلیک بیشتر از ۳% است، همچنین نرخ لغو اشتراک حدود ۲۵ صدم درصد بوده که در مجموع این آمار قابل قبول می باشد.

انتهای مطلب/