امروزه، شرایط بازار و نیازهای مشتریان به‌سرعت تغییر می‌کند. محیط سازمانی برای صنایع کوچک و متوسط به دلیل جهانی‌سازی و تجارت، پیچیده و متلاطم شده و مدیران کسب‌وکارهای کوچک و کارآفرینان باید از اهمیت و تأثیر استراتژی بازاریابی بر عملکرد شرکت آگاه باشند. یک استراتژی بازاریابی مناسب، شرکت‌های کوچک و متوسط را قادر می‌سازد تا بازار هدف خود را تعریف کرده و آمیخته‌ی بازاریابی مناسب را تعیین کنند. استراتژی بازاریابی به نیازهای مشتریان توجه کرده و تعیین می‌کند که شرکت چگونه باید این نیازها را تأمین کند.

جهت تدوین استراتژی بازاریابی مناسب برای کسب‌وکارهای کوچک، کارآفرینان و مدیران این شرکت‌ها باید افرادی خلاق و نوآور باشند. اهمیت استراتژی بازاریابی برای کسب‌وکارهای کوچک روشن و واضح است. پنج اصل را می‌توان در تعیین یک استراتژی بازاریابی مؤثر موردتوجه قرارداد.

  • بخش خاصی از بازاریابی را یافته و سعی کنید آن را پرکنید.
  • فقط نفروشید، پذیرایی کنید.
  • تلاش کنید تا منحصربه‌فرد باشید.
  • برای کسب‌وکار خود، هویت مشخصی ایجاد کنید.
  • با مشتریان ارتباطات عاطفی برقرار کنید.

بنابراین، پیشنهاد می‌شود که در تدوین استراتژی بازاریابی برای کسب‌وکارهای کوچک، بخش خاصی از بازار مشخص‌شده و بر آن تمرکز گردد و از رقابت با شرکت‌های بزرگ پرهیز شود. استراتژی تمرکز، در مقایسه با استراتژی رهبری هزینه و متمایزسازی، مطلوبیت بیشتری برای صنایع کوچک و متوسط دارد. مدیر یا مالک شرکت باید سعی کند هویت مشخصی برای شرکت ایجاد شود. این کار از طریق استراتژی بازاریابی مناسب محقق می‌شود. سرانجام مدیران در هنگام تدوین استراتژی بازاریابی باید بدانند که با مشتریان خود به‌طور دقیق ارتباط داشته و مطابق با نظر آنان فعالیت کنند. یک استراتژی بازاریابی مؤثر در راستای تحقق چهار هدف اصلی؛ تعیین نیازها و خواسته‌های مشتریان، تعیین بازار هدف، ایجاد مزیت و انتخاب آمیخته‌ی بازاریابی است.

همچنین بخوانید:   مسیر خلق استراتژی کسب‌وکار

ویژگی‌های استراتژی بازاریابی مؤثر

یک استراتژی مؤثر در کسب‌وکارهای کوچک شامل موارد ذیل است:

  1. تعیین نیازها، خواسته‌ها و تقاضای مشتریان
  2. تعیین بازار هدف
  3. ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت
  4. انتخاب آمیخته‌ی بازاریابی مناسب

انتهای مطلب/ لینک محتوا