کسب و کار در مسیر صحیح ...

همواره یکی از دغدغه‌های مدیران بازاریابی و فروش ارزیابی نمایندگان فروش و تعیین شاخص‌های ارزیابی آن‌ها در جهت بهبود عملکرد نمایندگان فروش و زیرمجموعه‌های خود در شبکه فروش می‌باشد، با هورموند همراه شوید تا به بیان ۷ شاخص کلیدی در ارزیابی عملکرد نمایندگان فروش بپردازیم؛

 1. بررسی برنامه بازاریابی سالانه تحت پوشش نماینده فروش:
  این گزارش نمایندگان فروش را در نقش مدیران بازاریابی و مراکز سود قرار می‌دهد. مدیران می‌توانند این برنامه‌ها را موردبررسی قرار داده، پیشنهاد‌هایی ارائه کرده و از آن‌ها برای تدوین سهم فروش هرکدام استفاده کنند.
 2. مرور سایر اسناد و گزارش‌های نمایندگی‌های فروش:
  از اطلاعات تعداد تماس‌های فروش، هزینه‌ها، مشتریان جدید و مشتریان ازدست‌رفته می‌توان به‌عنوان داده‌های اولیه برای استخراج شاخص‌های کلیدی عملکرد نماینده فروش استفاده کرد.
 3. مقایسه عملکرد نماینده فروش با متوسط عملکرد شرکت و عملکرد گذشته آن‌ها
 4. بررسی عملکرد نماینده از جنبه‌های کیفی:
  به‌طور مثال اطلاعات نماینده فروش را از شرکت، محصولات، مشتریان، رقبا، محدوده تحت پوشش و مسئولیت‌ها موردبررسی قرار دهید.
 5. سنجش حرفه‌ای بودن نماینده فروش:
  بررسی رویکرد مشتری مداری نماینده و اینکه آیا او بعد از فروش هم ارتباط حرفه‌ای خود را با مشتریان حفظ خواهد نمود؟
 6. ارزیابی توانایی مذاکره نماینده فروش:
  نمایندگان فروش موفق باید توانایی مذاکره با مشتری بر سر قیمت و سایر جزییات فروش بدون ایجاد نقصان در سودآوری شرکت داشته باشند.
 7. ارزیابی توانایی نمایندگان فروش در ساختن روابط بلندمدت با مشتریان:
  نمایندگان فروش موفق باید بتوانند به مشتریان خود نشان دهند که شرکت آن‌ها هم انگیزه و هم توانایی برآوردن نیازهای آن‌ها را به نحو احسن در بلندمدت دارد.

انتهای مطلب/ لینک محتوا