ادغام بازاریابی و فروش

ادغام بازاریابی و فروش ؛ یک مطالعه جدید توسط Marketo و اکونومیست نشان داد که اکثر مدیران ارشد بازاریابی بر این باورند که طی سه سال آینده ادغام بازاریابی و فروش اتفاق خواهد افتاد.
۴۷۸ مدیر عامل و مدیر ارشد بازاریابی در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. کمتر از ۵۰ درصد پاسخ‌دهندگان بر این باور بودند که درحال حاضر این بازاریابان هستند که تجربیات مشتریان را کنترل می‌کنند، و حدود ۵۵ درصد معتقد بودند در طی سه سال آینده بازاریابان به طورکل مسئول تجربه‌ی خرید مشتریان خواهند بود. این تغییر در دنیای بازاریابی، نقش بازاریابان را در سازمان تغییر خواهد داد.

ادغام بازاریابی و فروش

دولاکیا سانجی، مدیر Marketo درباره‌ی این تحقیق می‌گوید: «بازاریابی شکل جدیدی از فروش است. ما در حال حرکت به سوی جهانی هستیم که در آن بازاریابی نوعی خدمترسانی به مشتریان جدید به شمار می‌رود. درحالی که بازاریابان عهده‌دار مسئولیت بیشتری برای روابط با مشتری می‌شوند، تعریف “تعامل” در بازاریابی، از اولین تماس با مشتری تا تکرار خرید، نیز تغییر می‌یابد و شامل تمامی فرایند فروش می‌شود، نه فقط به رسمیت شناختن برند. براساس نتایج این مطالعه، بیش از ۶۰ درصد بازاریابان بر این باورند که “تعامل” به معنای تجدید مشتری و تکرار خرید است، در حالی که فقط ۲۰ درصد از پاسخ‌دهندگان تعامل را آگاهی از برند می‌دانستند.
تغییر در تعریف تعامل، نشان‌دهنده تغییر در نگرش بازاریابان به شغلشان است. به جای تمرکز بر روی تبلیغات تک و کم مانند تبلیغات در مسابقات سوپربال، بازاریابان باید بر روی حفظ یک رابطه طولانی‌مدت با مشتریان تمرکز کنند.
دولاکیا می‌گوید: «تعامل در عصر حاضر به معنای برقراری روابط طولانی‌مدت با مشتری به هنگام خرید است.»
باتوجه به تعریف شغلی و واژه‌های تخصصی در زمینه‌ی تغییرات بازاریابی، بسیاری از بازاریابان معتقدند که اکنون، زمان تغییر است. بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی بر این باور بودند که ساختار و طراحی سازمانها باید در طی سه تا پنج سال آینده عوض شود. ۳۰ درصد آنها این تغییر را ضروری و فوری می‌دانستند.
ادغام بازاریابی و فروشدولاکیا در این خصوص می‌گوید: «در چند سال آینده با تغییرات زیادی رو به رو خواهیم بود. همه‌ی ما تغییرات دیجیتال را در زندگی روزمره‌ی خودمان شاهد هستیم. بازاریابان تنها کسانی هستند که شاهد منازعات معاملاتی و تجربه‌ی مشتریان هستند. پس بهتر است آنها را به یک مجموعه‌ی منسجم از تعاملات تبدیل کرده و یک رابطه‌ی مادام‌العمر با آنها برقرار سازیم.»

همچنین بخوانید:   بازاریابی رمز ارز و رشد کسب و کار کریپتو

مترجم: زهرا جورابلو
منبع: clickz.com