بازاریابی در موسسات خیریه مانند سایر سازمان ها امری ضروری و غیر قابل اجتناب می باشد. مفهوم کلی بازاریابی توسعه یافته و علاوه بر سازمان های تجاری، سازمان های خیریه و انواع سازمان های غیر انتفاعی را در هر دو بخش خصوصی و دولتی در بر می گیرد. ممکن است برخی تصور کنند که مارکتینگ برای ارتقای عملکرد مطلوب سازمان به کار گرفته می شود اما باید توجه داشت که مارکتینگ در اکثر موارد برای ادامه حیات موسسات ضروری است.

سازمان های خیریه می بایست در دو بازار مستقل اهداکنندگان و دریافت کنندگان فعالیت داشته و به شناسایی و جلب رضایت بپردازند. هریک از این دو بازار به منافع خاص خود از موسسه خیریه فکر می کنند، همچنین انجمن ها و شرکت های حاکم موثرکه مجوز فعالیت های موسسه در اختیار آنهاست نباید نادیده گرفته شود.

موسسات خیریه در پاسخ به شرایط موجود تغییر یافته و از روش های مدیریت تخصصی و مارکتینگ پویا استفاده خواهند کرد. امروزه شرایط سخت رقابتی موجب شده موسسات خیریه از خدمات شرکت مارکتینگ استفاده کرده و به نتایج موثری دست یابند. بازاریابی در موسسه خیریه نه تنها به جمع آوری بودجه می پردازد، بلکه توزیع آنها را نیز مورد توجه قرار می دهد. این ویژگی خاص موسسات خیریه موجب فشار افکار عمومی و پاسخگو بودن این سازمان ها شده است.

فرآیند بازاریابی در موسسات خیریه نیز همانند سایر سازمان ها و شرکت ها قابل اجرا بوده و از طریق آن شرکت مشاور بازاریابی خدمات، برنامه و استراتژی را در راستای تامین نیازهای تامین کنندگان، کارکنان، سهامداران و مشتریان طراحی می کند. باید توجه داشت که موسسات خیریه بیش از یک نوع مشتری داشته و به سه دسته مشتریان دریافت کننده خدمت، اهداکنندگان، موسسات خیریه بسط خواهند یافت.

همچنین بخوانید:   سامانه عرضه خدمات

یک شرکت مشاوره بازاریابی موسسات خیریه معمولا مراحل زیر را برای تحقق اهداف کارفرما اجرا خواهد نمود:

  • ارزیابی نحوه بازاریابی
  • تجزیه و تحلیل بازار
  • تفکیک بازار
  • برنامه ریزی بازاریابی و طراحی آمیخته بازاریابی
  • ارزیابی و اجرا

انتهای مطلب/