معمولا مشتریان بر اساس زمان خرید به پنج دسته تقسیم می شوند. این تقسیم بندی تا حد زیادی به شخصیت مشتریان بستگی دارد. در این مطلب ما به بررسی خصوصیات مشتریان براساس زمان خرید خواهیم پرداخت. نکته مهم در استفاده از این اطلاعات این است که باید تعیین کنید مخاطب هدف شما در کدام دسته قرار می گیرد و سپس نیازهای آن دسته را شناسایی کنید. حتی اگر نتوانید باعث انتقال مشتریان از یک دسته به دسته ای دیگر شوید، می توانید با توجه به نیازهای خاص مشتریان هر دسته، مارکتینگ نمایید. با در نظر گرفتن هر دسته به عنوان یک دسته ثابت و بدون تغییر بیشترین سود را خواهید داشت. چیزی که تغییر می کند نیازهای آن ها و چگونگی مارکتینگ شما در میان آنهاست. با هورموند همراه شوید تا به بیان خصوصیات مشتریان براساس زمان خرید بپردازیم؛

مشتریان پیشگام: اولین مشتزیان محصول دوست دارند جزو اولین مالکان محصول جدید باشند، حتی اگر آن محصول در مراحل اولیه دوره عمر خود موفق نباشد. اغلب توسط دیگران جدی تلقی نمی شوند. جسور هستند و قادر به کنار آمدن با شک و تردیدهای زیاد بوده و اجتماعی هستند.

پذیرندگان اولیه: پذیرندگان اولیه در خرید محصولات جدید سریع هستند. رهبران اصلی ایده های دیگران. از رهبری و اعتبار لذت می برند و با سیستم اجتماعی محلی یکی می شوند. پذیرندگان بالقوه به دنبال مشروت با آنها بوده و برای استفاده از ایده ها مورد احترام هستند.

اکثریت اولیه: اولین مصرف کنندگانی که در بازار انبوه خرید می کنند، اگرچه قبل از افراد متوسط ایده های جدید را می پذیرند، رهبران واقعی هستند. به دنبال پیشگام ها می گردند تا ببینند محصولات یا ایده های جدید کارآمد هستند و باقی می مانند یا نه. ممکن است کمی پیش از پزیرش تامل کنند.

همچنین بخوانید:   مارکتینگ محصول براساس رفتار مصرف کننده

اکثریت موخر: این مشتریان معمولا در پذیرش نوآوری مردد هستند و نوآوری ها را تنها هنگامی می پذیرند که افراد زیادی آنها را امتحان کرده باشند. در دریافت شهرت محصولات، خدمات، ایده ها و یا راه حل های جدید کندتر هستند. قدری مشکوک و تحت تاثیر فشار دیگران هستند. پذیرش برای آن ها بیشتر اجباری اقتصادی است تا یک انتخاب.

مشتریان کند: این مشتریان آخرین افرادی هستند که خرید می کنند. برخی از افراد اصلا محصول را نمی پذیرند. اغلب به قیمت حساس می باشند. سنتی بوده و طبیعتا محافظه کار هستند. نسبت به تغییر و نوآوری مشکوک بوده و باید مطمئن شوند که نوآوری شکست نمی خورد.

همچنین بخوانید: مارکتینگ محصول براساس خصوصیات رفتاری مصرف کننده

انتهای مطلب/