کدهای بازاریابی اخلاقی

برقراری تعادل میان حمایت از مصرف کننده و آزادی بازار قدری دشوار است، اما باید اخلاق را در بازاریابی خود رعایت نمایید و از این موضوع مطمئن شوید که هم برای مصرف کننده و هم برای رشد شرکت خود بهترین کار را انجام می‌دهید. اجرای بازاریابی اخلاقی (Ethical marketing) سختی‌های خود را دارد اما با استفاده از کدهای بازاریابی اخلاقی می‌توان آن را به سرانجام رساند. با اجرای بازاریابی اخلاقی و ارائه خط مشی اخلاق در بازاریابی می‌توانید از کسب و کارتان حفاظت کنید، از مسائل غیراخلاقی پرهیز کرده و مشتریان وفادار و همیشگی به دست آورید؛

  • استاندارد بازاریابی خود را بر پایه عمل قرار دهید و برای حمایت از این استانداردها از قوانین و مقررات مورد نیاز فراتر روید.
  • مصرف کننده خود را ارجح قرار دهید و تأثیرات اعمال او را بر کسب و کارتان از محصول و خدماتتان در نظر بگیرید.
  • مسئولیت روش‌ها و ابزارهای رسیدن به هدف خود را بپذیرید، تنها تمرکز بر روی سود و انگیزه کافی نیست.
  • خط مشی شرکت خود را در برابر تبلیغات مخالف و بازاریابی تقابلی مشخص کنید.
  • در بازاریابی اخلاقی رسوم تصمیم گیری اخلاقی را در کسب و کارتان مشخص کنید.
  • در زمان توسعه بازاریابی خود، الحاق الزامات حقوقی ترک دعوا را به خط مشی های اخلاقی کسب و کار مدنظر قرار دهید.
  • برای آموزش کارکنان خود در زمینه تصمیم گیری اخلاقی تلاش کنید.
  • جهت گیری و برنامه های آموزشی را انتخاب کنید که نشان‌دهنده چگونگی تأثیر تصمیم های بازاریابی می‌باشند.
  • مجموعه‌ای از اصول اخلاقی که در کسب و کارتان وجود دارد را گردآوری و به اطلاع عموم برسانید.
  • در بازاریابی اخلاقی موارد بازاریابی که در خط مشی شما جوامع آسیب‌پذیر را مخاطب قرار می‌دهند به‌طور کامل شرح دهید.
همچنین بخوانید:   چالش محصول جدید

انتهای مطلب/ لینک محتوا