واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای متعهد شدن نشات گرفته است و در زبان انگلیسی معادل Entrepreneurship می‌باشد که به معنای ایجاد کار یا اشتغال‌زایی ترجمه می‌شود و بنا بر تعریف فرهنگ وبستر، کارآفرین کسی است که متعهد می‌شود مخاطره‌های یک فعالیت اقتصادی را سازمان‌دهی، مدیریت و تقبل کند.

ازنظر اقتصاددانان، کارآفرین کسی است که منابع، نیروی کار، مواد و سرمایه را باهم ترکیب می‌کند تا ارزش آن‌ها را نسبت به قبل بیش‌تر نماید.

ازنظر روان شناسان کارآفرین کسی است که به‌وسیله ویژگی شخصی خود به‌پیش می‌رود، ویژگی‌هایی از قبیل نیاز به کسب کردن یا رسیدن به چیزی، تجربه نمودن، انجام دادن یا شاید فرار از حوزه اختیار دیگران.

ژوزف شوم پیتر فرآیند کارآفرینی را تخریب خلاق می‌نامد. به‌عبارت‌دیگر ویژگی تعیین‌کننده در کارآفرینی انجام کارهای جدید و یا ابداع روش‌های نوین در امور جاری است. روش نوین همان “تخریب خلاق” می‌باشد. ازنظر شوم پیتر، نوآوری در هر یک از زمینه‌های ارائه کالای جدید، ارائه روش جدید در فرآیند تولید، گشایش بازاری جدید، یافتن منابع جدید، ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت، کارآفرینی محسوب می‌شود.

کارآفرینی عبارت است از: فرآیند خلق چیزی باارزش و متفاوت، از طریق اختصاص زمان و تلاش کافی، همراه با ریسک مالی، روانی و اجتماعی، همچنین دریافت پاداش مالی و رضایت شخص از نتایج حاصله.

کارآفرین فردی است که دارای ایده و فکر جدید است که از طریق فرآیند ایجاد کسب‌وکار، توأم با بسیج منابع و مخاطره مالی و اجتماعی، محصول یا خدمت جدیدی به بازار عرضه می‌کند.

نکات بااهمیت در تعاریف کارآفرینی عبارت‌اند از:

  1. کارآفرینی کسب‌وکار جدیدی را راه‌اندازی می‌کند.
  2. راه‌اندازی کسب‌وکار با خلاقیت و نوآوری همراه است.
  3. فرد کارآفرین خطر می‌کند و درراه رسیدن به هدفش ریسک‌های مختلفی را می‌پذیرد.
  4. به‌طورکلی کارآفرینی فرایند خلق چیزی است، خلق هر چیز ارزشمند و جدید.
  5. کارآفرینی فرآیندی است که مستلزم صرف زمان و تلاش کافی است.
  6. آنچه به‌عنوان پاداش در فعالیت‌های کارآفرینی وجود دارد، رسیدن به استقلال مالی، کسب درآمد و همچنین رضایت خاطری است که فرد کارآفرین بعد از انجام کار، کسب خواهد کرد.

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

رؤیا: کارآفرینان برای آینده کسب و کار خود چشم‌انداز دارند و مهمتر از آن دارای توانایی پیاده‌ کردن رویاهای خود هستند.

قاطعیت: وقت تلف نمی‌کنند، سریع تصمیم‌گیری می‌کنند.

عملگرایی: موقع تصمیم‌گیری، به سریعترین روش ممکن، تصمیم‌گیری و اجرا می‌کنند.

اراده: نسبت به مشارکت و اجرای کار متعهد هستند. آنها به ندرت جا می‌زنند، حتی زمانی که با موانع غیرقابل عبور مواجه‌اند.

فداکاری: آنها خودرا وقف کسب و کار خود کرده‌اند، گاهی بخاطر این توجه، هزینه روابط خود را با دوستان و خانواده را نیز می‌پردازند. آنها خستگی ناپذیرند، ۱۲ ساعت کار در روز و ۷ روز در هفته، برای کارآفرینی که در حال تلاش برای بدست آوردن کسب و کار خود در زندگی است کاری غیرمعمول نیست.

از خود گذشتگی: کارآفرینان عاشق چیزی هستند که انجام می‌دهند. این عشق است که آنها را حفظ می‌کند و ترک کار را برایشان دشوار؛ و این عشق به محصول و خدمات است که آنها را در ارائه کارشان بسیار موفق می‌کند.

جزئیات: گفته شده است که شیطان مقیم جزئیات است. هرچند گاهی اینطور نیست، اما کارآفرین خود را در ورای جزئیات قرار می‌دهد.

سرنوشت: آنها می‌خواهند مسئول سرنوشت خود باشند تا وابسته به یک کارفرما.

درآمد: پولدار شدن لزوماً محرک کارآفرینان نیست؛ میزان درآمد سنگ ترازوی آنان است. کارآفرینان عقیده دارند اگر موفق باشند، پاداش نیز خواهند داشت.

تفویض: کارآفرینان می‌دانند که کسب و کارشان توسط کدامیک از کارمندان کلیدی به موفقیت خواهد رسید.

انتهای مطلب/ لینک محتوا