اگرچه مسئولیت هدایت تدوین و اجرای استراتژی یک شرکت را مدیران ارشد برعهده دارند، ولی این وظیفه هیئت مدیره است که مسئولیت اشتباهات شدید را بر دوش کشد و مطمئن شود که پنج وظیفه مدیریت استراتژیک به شیوه ای انجام شده که باعث شود سهامداران و ذینفعان شده است. هیئت مدیره یک شرکت در هنگام مشاهده ایجاد استراتژی شرکت و اقدامات مربوط به اجرای استراتژی، پنج وظیفه را باید ادا کند:

  1. انتقادات را تعقیب کند و برجهت، استراتژی و رویکردهای کسب و کار شرکت نظارت داشته باشد. اعضای هیئت مدیره باید سوالات تفحصی مطرح و ذکاوت خود در کسب و کار را به کار گیرند تا بتوانند در مورد اینکه آیا پیشنهاد شده، به نظر می رسد نتیجه بهتری را نسبت به گزینه های دیگر دارند یا نه، قضاوت مستقلی داشته باشند.
  2. میزان مهارت های مدیران ارشد در زمینه ایجاد استراتژی و اجرای استراتژی را ارزیابی کند. هیئت مدیره همیشه در مورد تشخیص این که آیا مدیر عامل فعلی دارد رهبری استراتژیک را به خوبی انجام می دهد یا نه، مسئولیت دارد.
  3. یک طرح جبرانی برای مدیران ارشد تنظیم کند که به خاطر اقدامات و نتایجی که به علایق ذینفعان و به ویژه علائق سهامداران خدمت م یکنند، به آنها پاداش داده شود. یک اصل اساسی در اداره شرکت این است که مالکان یک موسسه، کنترل مدیریتی را در قبال جبران به مدیران ارشد تفویض می کنند. مدیران ارشد در نقش خود به عنوان کارگزار سهامداران، وظیفه دارند برطبق علائق سهامداران، اتخاذ تصمیم و شرکت را اداره کنند. هیئت مدیره باید برنامه های حقوق و مزایای تشویقی را طراحی و ایجاد کند که باعث شود مدیران با میل خود کسب و کار را به شیوه ای که برای مالکان سود ایجاد کند، اداره کنند. این نیز وظیفه هیئت مدیره است که مانع آن شود که مدیریت مزایا و امتیازاتی را علاوه بر حقوق خود به دست آورد که به سادگی جیب مدیران را فربه کند. گزارش های رسانه ای بی شماری به حکایت نمونه هایی پرداخته اند از مواردی که هیئت مدیره با تلاش های فرصت طلبانه به منظور دست و پا کردن پرداخت اضافی، از این نوع یا از آن نوع (مانند وام های بدون بهره چند میلیون دلاری، استفاده شخصی از هواپیماهای شرکت، اهدای سهام تشویقی خارج از حد معمول یا غیره) همراهی کرده اند.
  4. نظارت بر شیوه های حسابداری مالی گزارش دهی. در حالی که مدیریت ارشد به ویژه مدیر عامل و رئیس امور مالی شرکت با دقت نتایج عملیات شرکت را گزارش می دهند، اعضای هیئت مدیره به عنوان امین وظیفه دارند از طریق بررسی خطاهای موجود در شیوه های مالی شرکت از سهامداران حمایت کنند. به علاوه هیئت مدیره های شرکت ها باید مطمئن شوند که به طور کل، اصول قابل پذیرش حسابداری به درستی در تهیه گزارش های شرکت، مورد استفاده قرار می گیرند و مشخص کنند که آیا کنترل های مناسب مالی برای جلوگیری از تقلب و سواستفاده از سرمایه وجود دارد.
همچنین بخوانید:   مرچندایزر کیست؟

انتهای مطلب/