یکی از مهم ترین جنبه های شناسایی نقاط قوت منابع و توانمندی های رقابتی که می تواند به مبنای مزیت رقابتی تبدیل شود، به سطح شایستگی شرکت در انجام دادن اجزای کلیدی کسب و کار آن مربوط می شود، از قبیل مدیریت زنجیره تامین، تحقیق و توسعه، تولید، توزیع، فروش و بازاریابی، خدمات مشتری. سطح توان و مهارت یک شرکت در هدایت جنبه های مختلف عملیات خود می تواند از صرفا یک شایستگی در انجام دادن یک فعالیت تا یک شایستگی محوری تا یک شایستگی متمایز در نوسان باشد.

  1. یک شایستگی از یک فعالیت داخلی است که یک سازمان آن را خوب انجام می دهد، بعضی شایستگی ها به مهارت و خبرگی ارتباط پیدا می کنند و ممکن است در یک بخش مستقل یا واحد سازمانی انجام شوند. البته شایستگی های دیگر به صورت طبیعی در مشاغل و فضاهای کاری و فضاهای بین وظیفه ای وجود دارند. برای مثال یک شایستگی در نوآوری مستمر کالا، از گروهی کردن تلاش های افراد و گروههای خبره در تحقیقات بازار، تحقیق و توسعه کالاهای جدید، طراحی و مهندسی، تولید اقتصادی، آزمون بازار حاصل می شود.
  2. یک شایستگی محوری عبارت از سطح توان و مهارت در انجام دادن فعالیتی داخلی است که محور استراتژی و رقابتی بودن یک شرکت را تشکیل می دهد. یک شایستگی محوری، به دلیل کمکی که به موفقیت شرکت در بازار می کند، یک نقطه قوت شدیدا ارزشمند به شمار می رود. یک شرکت ممکن است در سبد منابع خود بیش از یک شایستگی محوری داشته باشد، ولی به ندرت شرکت وجود دارد که بتواند به درستی مدعی داشتن بیش از دو یا سه شایستگی محوری باشد. اغلب اوقات یک شایستگی محوری دانش محور است و به کارکنان و به سرمایه معنوی شرکت مربوط می شود و نه به دارایی های آن در ترازنامه. به علاوه، یک شایستگی محوری به احتمال بیشتر از ترکیبی از دانش و خبرگی بین واحدها نشئت می گیرد، نه این که حاصل یک واحد یا یک گروه کاری باشد. این شرکت “تری ام” در نوآوری کالا یک شایستگی محوری دارد، به گونه ای که سابقه معرفی محصولات جدید در ان به چندین دهه قبل باز می گردد و معرفی کالای جدید، محور استراتژی این شرکت را برای رشد کسب و کار خود تشکیل می دهد.
  3. یک شایستگی متمایز عبارت از یک فعالیت باارزش رقابتی است که یک شرکت بهتر از رقبای خود انجام می دهد. به دلیل آنکه یک شایستگی متمایز نمایانگر یک توانمندی قوی منحصر به فرد نسبت به شرکت های رقیب است، به عنوان یک نقطه قوت رقابتی برتر با قابلیت مزیت رقابتی در نظر گرفته می شود. این به ویژه زمانی مطرح است که شایستگی متمایز، یک شرکت را قادر سازد تا ارزش بسیار برتری را به مشتریان ارائه کند. تویوتا طی دهه های متمادی، برای ایجاد یک شایستگی متمایز درتولید تجهیزات موردی کم هزینه با کیفیت بالا، تلاش سخت، دقیق و کاملی را انجام داده است؟ سیستم تولید ناب آن بسیار برتر از هر دو خودروساز دیگری است و شرکت دارد قلمرو مزیت تولید خود را با یک خط مونتاژ بدنه جهانی افزایش می دهد. هزینه نصب خط مونتاژ جدید تویوتا ۵۰ درصد کمتر است و می توان آن را برای سازگار شدن با سیستم تولید قبلی با ۷۰ درصد هزینه کمتر تغییر داد.
همچنین بخوانید:   منظور از بیانیه رسالت شرکت چیست؟

انتهای مطلب/