پاسخ به این سوال می تواند از درک این موضوع ناشی شود که تویوتا چگونه توانست ارتباطات انسانی موردنیاز در فعالیت های فروش و مارکتینگ را استانداردسازی کند. برجسته ترین خصوصیت فرهنگ شرکتی تویوتا، اصول و دکترین جنچی- جنبوتسو است که شامل حل مشکل در عین نگاه به موارد واقعی در محل واقعی و همچنین تکرار پنج «چرا» است. در نتیجه می توان بعد از تکرار پرسش ساده چرا از خود و با مشاهده موارد واقعی، در محل واقعی، دلیل واقعی مشکل را در ماورای نشانه ها کشف کرد.

این عادت ساده تویوتا، جوهره و زیرساخت اصلی راه تویوتا است. هر ملتی دارای تاریخ و فرهنگ شرکتی منحصر به فرد خود است که از دیگران متفاوت است. نمی توان با انجام تحقیق و بحث در کشور خود این تفاوت های فرهنگی را کاملا درک کرد. معنای واقعی و دلیل اصلی مشکل را تنها با رفتن به محل واقعی و مشاهده شرایط واقعی با چشمان خود و صحبت مستقیم با افرادی که از مشکل متاثر شده اند، می توان درک کرد.

اگر این تلاش ها را انجام ندهید، آنگاه آنچه را که در ژاپن اجرا می شود، باید در جاهای دیگر با زور به اجرا درآوریم. این موضوع باعث بروز واکنش های نه چندان مطلوب خواهد شد و راه حل ها به میزانی که در شرایط دیگر می توان به آن ها دست یافت، نخواهند بود. در این صورت کار ما بسیار سخت تر خواهد شد.

وفاداری برای آن که انسان ها به زندگی خود ادامه دهند، بسیار مهم است. صرف نظر از اینکه فعالیت های ما چقدر بزرگ شده و یا جهانی شدن اقتصادمان با چه سرعتی انجام می شود، یک سازمان جهانی بدون توجه به مردم محلی و فرهنگ منحصر به فرد آن ها واقعا جهانی نخواهند بود. بسیاری از کسب و کارهای ژاپنی موضوعات را تجربه کرده اند که اغلب ناشی از صادرات آن چیزی که به عنوان دانش و تکنیک جهانی شناخته می شود و بدون تلاش برای محلی سازی آن ها را در سایر فرهنگ ها اجرا می کنند. اگر روشی محلی داشته باشید که دارای قابلیت اجرا در محل های دیگر را داشته و قادر باشد به سایر کشورها هم سود برساند، باید به گونه ای آن را تنظیم کنیم که آن کشورها هم بتوانند مانند شما از آن سود ببرند.

همچنین بخوانید:   فضای کسب و کار جدید

چالش پیش رو این است که در آن واحد هم جهانی باشیم و هم محلی. در این مورد دو نگرانی عمده و پایه وجود دارد:

اجتناب از هر گونه تناقض و مقابله میان نهادها از طریق خلق مکانیزم هایی که وجود هماهنگی در ابعاد بالا را تضمین می کنند.

ایجاد سیاست ها و فعالیت هایی که از قوانین و محیط محلی پیروی می کنند.

“جهانی فکر کنید و محلی عمل کنید” این تنها راه برای دستیابی به نتایج مطلوب در هر حوزه ای است.

امروزه اغلب از واژه گلوکال (جهان محلی) برای تعریف این مفهوم مهم استفاده می شود. تصمیم گیری باید از طریق دیدار از محل های واقعی و صحبت با مردم واقعی اتخاذ شوند. اگر براساس تصمیمات مبتنی بر پیش فرض ها و فرضیات به حل مشکلات بپردازیم، می توانیم از دیگران بخواهیم تا ذهنی باز داشته باشند. هر دو طرف باید مایل به حفظ رابطه باز و به اشتراک گذاری اطلاعات و موقعیت های جنبا باشند تا به این ترتیب بتوان در آینده به جهت گیری ها و راه حل هایی دست یافت که برای هر دو طرف سودمند هستند. اگر چه این روش فرایندی زمان بر خواهد بود اما خلق موقعیت هایی که در آن همه افراد بدون توجه به زمان و کار مورد نیاز، به شکل برابر مورد احترام بوده و از تصمیمات راضی باشند، بسیار مهم است.

با درک اهمیت این دیدگاه و به کارگیری فعالیت هایمان براساس فرایند جهان محلی، راه تویوتا در فروش و مارکتینگ با وجود تفاوت های موجود در فرهنگ های کسب و کار و کانال های مارکتینگ و همچنین نیازهای خاص هریک از مشتریان به استانداردی برای ۱۷۰ کشور مختلف تبدیل شده است.

همچنین بخوانید:   شخصیت برند

با وجود تمام موارد بالا، بار دیگر بر این موضوع تاکید می کنیم که ارتباطات موثر بین توزیع کنندگان و نمایندگی های فروش هر کشور بسیار مهم است. به عبارت دیگر قبل از اینکه بتوان تکنیک ها و اطلاعات را به شکل موثری به اشتراک گذاشت، باید یک رابطه مبتنی بر اعتماد همراه با صمیمیت از سوی هریک از طرفین ایجاد شود.

انتهای مطلب/