فرآیند مارکتینگ سی آر ام شامل ارزیابی و بخش‌بندی مشتریان بر اساس ارزش مورد انتظار مشتری است؛ فرآیند سیستمی کردن مارکتینگ با استفاده از لیست‌های به‌دست‌آمده برای پخش برنامه‌های جامع تبلیغاتی و سپس ارزیابی نتایج این برنامه‌های جامع، به‌منظور شناسایی الگوها برای تلاش‌های جاری فروش و مارکتینگ انجام خواهد گردید. یک نمونه از جریان مارکتینگ در شکل زیر نشان داده‌شده است.

سیستمی-کردن-مارکتینگ

سیستمی کردن مارکتینگ

این فرآیند سیستمی کردن مارکتینگ دربردارنده تعدادی از عملکردهای مرتبط سی آر ام، مثل مدیریت و اداره بودجه مارکتینگ و مارکتینگ از طرق شرکا است.

کاربردهای مارکتینگ جهت ارتباط با مشتری باید با کانال‌های بسیار متفاوتی سروکار داشته باشند که شامل مارکتینگ ایمیلی، خبرنامه، مارکتینگ تلفنی، روش قدیمی پست مستقیم و مارکتینگ شبکه‌ای است. در تمامی این موارد تأکید سی آر ام بر بخش‌بندی و اختصاصی کردن تلاش‌های مارکتینگ از طریق مهارت و پیچیدگی کاربردهای زیربنایی و موجود بودن داده‌ها در خصوص مشتری ممکن شده است.

انتهای مطلب/

همچنین بخوانید:   بهبود و افزایش رضایت و وفاداری مشتری