اگر بیش از نیمی از تصمیمات نهایی مربوط به خرید، در لحظه خرید جایی که مشتری در تعامل با محصول و بسته بندی آن قرار دارد صورت می گیرد. پس بسته محصول می تواند از هر عنصر دیگری در برنامه مارکتینگ مهم تر باشد. در واقع شاید بخواهید توقف کنید و از خود بپرسید که آیا می توانید با صرف نظر از تمام اشکال دیگر ارتباطات مارکتینگ صرفا در بسته بندی و تبلیغات و عرضه های لحظه خرید سرمایه گذاری کنید. اگر مشتری مورد نظر شما مستعد تصمیم گیری در لحظه خرید است، این کار افراطی دست کم یکی از انتخاب هایی است که می توانید روی آن فکر کنید. با متمرکز کردن ۹۰ تا ۱۰۰ درصد توجه مارکتینگتان بر لحظه خرید می توانید در این زمینه بهتر از رقبای کم توجه تان عمل کنید. شاید دست کم بخواهید در مورد این انتخاب فکر کنید، صرفا به این دلیل که ماهیت افراطی آن بدین معناست که احتمالا رقبایتان به فکر آن نخواهند افتاد.
در زیر راه هایی برای تضمین فروش لحظه خرید وجود دارد که بسته بندی شما به فروش منجر شود:
مشاهده پذیری بسته تان را افزایش دهید. افزایش اندازه مارک محصول، روشنی یا پررنگی رنگ ها و طراحی یا افزایش اندازه خود بسته، آن را بیشتر قابل مشاهده می کند، همان طور که هماهنگ کردن با فروشگاه ها برای آن که آن را به میزانی چشمگیرتر نمایش دهند چنین نتیجه ای دارد.
رنگی انتخاب کنید که با محصولات رقبا در تضاد باشد. «نابیسکو» وقتی چند سال پیش کلوچه های خوشمزه اما بی ضرر خود با مارک «اسنک ولز» را عرضه می کرد رنگ سبز را انتخاب کرد. سبز رنگی نیست که معمولا در قفسه کلوچه فروشگاه ها دیده شود در نتیجه محصولات آن ها واقعا برجسته و متمایز شد.
اطلاعات روی بسته را اصلاح کنید. وقتی بحث از وضوح است، هر قدر کمتر بنویسید باز هم زیاد است پس هرچقدر می توانید تعداد کلمات مورد استفاده را کاهش دهید. همچنین از خودتان بپرسید که آیا اطلاعات دیگری هم هست که در تصمیم گیری برای خرید به مشتری کمک کند.
کاری کنید که بسته بندی فروش های جایگزین هم انجام دهد. برخی وجوه بسته بندی تان را آن قدر بادوام درست کنید که وقتی زمان سفارش مجدد فرا می رسد مصرف کننده را به صفحه اینترنتی یا شماره تلفن شما ارجاع دهد.
بسته یا برچسب محصول باید دارای جاذبه های عاطفی باشد. رنگ های گرم پیامی دوستانه، فردی لبخند بر لب و عکسی از بازی کودکان همه شیوه هایی هستند که حس و حال خوبی برای محصولتان، وقتی کسی به آن نگاه می کند به وجود می آورد. خریدها نه صرفا به منطق بلکه به احساسات هم مربوط می شوند، پس به بسته بندی تان شخصیتی غالب و تاثیرگذار بدهید.
کمی هیجان به بسته خود اضافه کنید. علامت شیک نایک هیجان آور است. این علامت نماد حرکت روان و سریع است. آیا در جایی از بسته بندی محصول شما تحرک موفقیت یا هیجان وجود دارد؟ اگر نیست سعی کنید بسته بندی تان را پویاتر کنید. موج هیجان آور است اما جعبه نه. پس طرح موجی روی جعبه محصولتان تعبیه کنید.
موارد کاربرد یا کارایی بسته را افزایش دهید. آیا می توانید بسته بندی تان را طوری درست کنید که بهتر از محصول حمایت کند؟ آیا می توانید باز کردن آن را آسان تر، نگهداری آن را سودمندتر یا بازیافت آن را ساده تر کنید؟ بسته ها نقشی کاربردی دارند و بهتر کردن موارد به کار رفته به افزایش جاذبه محصول کمک می کند.

انتهای مطلب/