یک سیستم مارکتینگ عمودی شامل تولیدکننده، عمده فروشان و خرده فروش هایی می باشد که به عنوان یک سیستم واحد عمل می کنند. یک عضو کانال، به عبارتی رهبر کانال، مالک دیگر کانال هاست؛ یا آنها را در انحصار خود دارد و یا دارای چنان قدرتی است که همه را به همکاری وا می دارد.

سیستم مارکتینگ عمودی به دلیل تلاش های مصرانه اعضای کانال در کنترل رفتار در کانال و از بین بردن تعارض میان اعضای مستقلی بوجود می آید که پیگیر اهداف خود هستند. این سیستم ها از طریق اندازه، قدرت چانه زنی و حذف خدمات تکراری به نظام های اقتصادی دست می یابند. خریداران تجاری محصولات و سیستم های پیچیده برای مبادله گسترده اطلاعاتی که از سیستم های مارکتینگ عمودی بدست می آورند ارزش قائل هستند، و این سیستم ها به شیوه غالب توزیع در بازارهای مصرف مبدل شدند که به ۷۰ تا ۸۰ درصد بازار خدمت رسانی می کنند. این سیستم ها در سه نوع هستند: شرکتی، اجرایی و قراردادی.

سیستم مارکتینگ عمودی شرکتی:

این سیستم مراحل پی در پب تولید و توزیع را تحت یک مالکیت واحد توام می نماید. بطور مثال شرکت سیرز بیش از نیمی از کالاهایی که بفروش می رساند را از شرکت هایی بدست می آورد که مالک تمام آنها و یا بخشی از آنهاست.

سیستم مارکتینگ عمودی اجرایی:

این سیستم مراحل متوالی تولید را از طریق بزرگی و قدرت یکی از اعضا هماهنگ می نماید. تولید کنندگان برند های برجسته همکاری تجاری قوی را تضمین می کنند و از بازفروشان مجدد کالاها حمایت می کنند. از این رو شرکت های کداک، ژیلت و … بر سطوح بالای همکاری از سوی بازفروشان محصولات خود در ارتباط با در معرض دید قرار دادن آنها، اختصاص دادن مقدار فضای قفسه ها به آنها، تبلیغات و خط مشی های مرتبط با قیمت گذاری نظارت دارد. پیشرفته ترین آرایش توزیع کننده تدارکات برای سیستم های مارکتینگ عمودی انجام گرفته به برنامه ریزی توزیع اتکا دارد که یک سیستم مارکتینگ طرح ریزی شده و مدیریت شده حرفه ای پدید می آورد که نیازهای تولید کنندگان و توزیع کنندگان را بر می آورد.

همچنین بخوانید:   نقش دیجیتال مارکتینگ برای یک استارتاپ موفق

سیستم مارکتینگ عمودی قراردادی:

این سیستم شامل شرکت های مستقل در سطوح مختلفی از تولید و توزیع است که برنامه های خود را بر یک مبنای قراردادی در هم ادغام می کنند تا نسبت به زمانی که به صورت مجزا فعالیت می کنند، تاثیر فروش یا صرفه جویی اقتصادی بیشتری حاصل کنند. گاهی اوقات با درنظر گرفتن آن به عنوان مشارکت های ارزش افزا، سیستم های مارکتینگ عمودی قراردادی در سه نوع : ۱- زنجیره های داوطلب با حمایت عمده فروشی ۲- تعاونی خرده فروشی ۳- نمایندگی انحصاری تفکیک می گردند.

انتهای مطلب/