کسب و کار هر شرکتی در بردارنده مجموعه ای از فعالیت های اتخاذ شده در روند طراحی، تولید، بازاریابی، تحویل، پشتیبانی از کالا یا خدمات آن است. کلیه فعالیت های مختلفی که یک شرکت در درون خود انجام می دهد، در هم ترکیب می شوند تا یک زنجیره ارزش را شکل دهند، که وجه تسمیه آن این است که نیت فعالیت های یک شرکت در نهایت، ایجاد ارزش برای خریداران است. زنجیره ارزش یک شرکت همچنین در برگیرنده یک حاشیه قابل قبول و امن برای سود است، زیرا به طور مرسوم بخشی از قیمت است که خریداران متحمل می شوند.

زنجیره ارزش یک شرکت شامل دو مقوله ازفعالیت هاست: فعالیت های اولیه که بیشترین اهمیت را در ایجاد ارزش برای مشتریان دارند و فعالیت های حمایتی مورد نیاز که عملکرد فعالیت های اولیه یک فروشگاه خرده فروشی غرفه ای شامل انتخاب کالاها و خرید، چیدمان فروشگاه و نمایش کالا، تبیلغات و خدمات مشتری است. فعالیت ها یپشتیبانی آن هم شامل انتخاب محوطه، استخدام و آموزش، نگهداری فروشگاه، به اضافه فعالیت های اداری متداول است. فعالیت ها و هزینه های اولیه یک هتل زنجیره ای عبارتند از انتخاب محوطه و ساخت، نگهداری جا، عملیات مربوط به ساختمان ها و اموال هتل، مدیریت رویدادها، برنامه های هتل. فعالیت های پشتیبانی اصلی شامل حسابداری، استخدام و آموزش کارکنان هتل، تبلیغات، ایجاد یک نام تجاری و اشتهار و امور اداری می شود. این که یک فعالیت تحت عنوان اولیه یا پشتیبانی طبقه بندی شود، بسته به الگوی کسب و کار و استراتژی شرکت، متفاوت خواهد بود.

همچنین بخوانید:   خطر رقابت بر سر قیمت و جنگ قیمت ها

انتهای مطلب/