برای بهبود کیفیت خدمات ۱۰ راهکار زیر در صنایع خدماتی توصیه می گردد؛

  1. گوش دادن: تامین کنندگان خدمات باید آنچه واقعا مشتریان می خواهند را از طریق یادگیری مستمر از انتظارات و ادراک مشتریان و غیر مشتریان توسط ابزارهایی همچون سیستم اطلاعاتی کیفیت خدمات مطلع شوند.
  2. قابلیت اطمینان: قابلیت اطمینان مهمترین بعد کیفیت خدمات است و باید در اولویت خدمات قرار گیرد.
  3. خدمات پایه: شرکت های خدماتی باید کالاهای پایه را تحویل دهند و آنچه را تعهد کرده اند انجام دهند، تفکر کنند، به مشتریان گوش دهند، به آنها اطلاع رسانی کنند و در انتقال ارزش به مشتریان مصمم باشند.
  4. طراحی خدمات: تامین کنندگان خدمات باید دیدگاه کلی نگری نسبت به خدمات در عین مدیریت بسیاری از جزییات داشته باشند.
  5. بهبود: به منظور کسب رضایت مشتریانی که با مشکل خدماتی روبرو شده اند، شرکت های خدماتی باید مشتریان را برای شکایت حمایت نمایند و انجام این کار را برای آنها آسان سازند، سریع و شخصا پاسخگو باشند و سیستمی برای حل مسائل بوجود آورند.
  6. غافلگیری مشتریان: اگرچه قابلیت اطمینان مهمترین بعد برآوردن انتظارات خدماتی مشتری است، ابعاد فرآیندی از قبیل اطمینان، تفاهم و همدلی در فراتر از انتظارات مشتری رفتن مهمترین هستند. به طور مثال از طریق غافلگیر کردن آنها با سرعت استثنائی، خوش رفتاری، ادب، شایستگی، تعهد و ادراک.
  7. جوانمردی: شرکت های خدماتی باید منصف بوده و در نشان دادن انصاف به کارمندان و مشتریان کوشش نمایند.
  8. کار گروهی: گار گروهی به چیزی گفته می شود که به سازمان های بزرگ امکان ارائه خدمات با توجه و دقت از طریق تقویت انگیزه و قابلیت های کارمندان را می دهد.
  9. تحقیق در مورد پرسنل: متخصصان مارکتینگ باید درباره کارمندان تحقیق کنند تا علت بروز مشکلات و آنچه شرکت ها باید برای حل این مشکلات انجام دهند معلوم شود.
  10. رهبری پرسنل: خدمات کیفی از رهبری هوشمندانه در کل سازمان، طراحی عالی سیستم خدماتی، کاربرد موثر اطلاعات و فن آوری، و از نیروی داخلی، قدرتمند، غیرقابل دید با تغییر آهسته که فرهنگ سازمانی نامیده می شود نشات می گیرد.

انتهای مطلب/