بسیاری از شرکت ها جهت حمایت از تبلیغ محصول یا شرکت و ایجاد وجهه بیش از پیش رو به سوی روابط عمومی مارکتینگ می آورند. همانند روابط عمومی مالی و روابط عمومی اجتماعی، روابط عمومی مارکتینگ به حوزه خاصی به نام مارکتینگ، خدمت رسانی می کند.

چنانچه قدرت تبلیغات انبوه رو به ضعف می گذارد، مدیران مارکتینگ جهت ایجاد آگاهی و دانش برندینگ برای محصولات قدیمی و جدید خود، رو به روابط عمومی مارکتینگ می آورند. روابط عمومی مارکتینگ در فراگیری گروه های محلی و دستیابی به گروه های خاص نیز تاثیر گذارند و می توانند مقرون به صرفه تر باشند. با این وجود، روابط عمومی مارکتینگ باید به طور مشترک با تبلیغات برنامه ریزی شود.

نام سابق روابط عمومی مارکتینگ، تبلیغات بود که وظیفه تامین فضای سرمقاله را در رسانه های چاپی و تصویری بر عهده داشت تا درباره محصول، ایده، مکان، شخص یا سازمانی بزرگنمایی و تبلیغ نماید. روابط عمومی مارکتینگ فراتر از یک تبلیغ ساده است و نقش مهمی در مسئولیت های ذیل ایفا می کند:

  • ایجاد یک محصول جدید: موفقیت فوق العاده تبلیغاتی اسباب بازی هایی نظیر لیپ فراگ، آخرین شور و اشتیاق کودکان، بسیار مرهون تبلیغ قدرتمند است.
  • تعیین جایگاه مجدد محصول بالغ: در یکی از موارد مطالعاتی کلاسیک در روابط عمومی، نیویورک سیتی تا قبل از فعالیت های تبلیغاتی ” آی لاو نیویورک” پوشش خبری فوق العاده نامناسبی در دهه ۱۹۷۰ داشت.
  • ایجاد علاقه در یک مجموعه محصول: شرکت ها و شرکای تجاری از روابط عمومی مارکتینگ در ایجاد علاقه مجدد در اجناس commodities که رو به کاهش گذارده اند نظیر تخم مرغ، شیر، گوشت و سیب زمینی، و جهت گسترش محصولاتی نظیر چای و آب پرتقال طبیعی استفاده می کنند.
  • تحت تاثیر قرار دادن گروه های هدف خاص: شرکت مک دونالدز از رویدادهای خاص نزدیک خود در امریکای لاتین و جوامع آفریقایی آمریکایی جهت ایجاد اعتبار و رضایت حمایت می کنند.
  • حمایت از محصولاتی که با مسائل عمومی مواجه شدند: کارشناسان روابط عمومی باید در مدیریت بحران ها خبره باشند، نظیر بحران هایی که نام های تجاری با سابقه نظیر Tylenol و تویوتا در سال ۲۰۱۰ با آن مواجه شدند.
  • ایجاد وجهه برای شرکت به گونه ای که به نحو مطلوب منعکس کننده محصولات آن باشد: سخنان مهم و بسیار آینده نگرانه استیو جابز در مورد دنیای مک در ایجاد یک وجهه نوآورانه و سنت شکن برای شرکت اپل کمک کرد.

انتهای مطلب/