کسب و کار در مسیر صحیح ...

رابرت آلیو در زمینه رقابت های جهانی برای جلب نظر مشتری و کسب وفاداری او و همچنین تصاحب سهم بازار ۷ راهکار زیر را ارائه داده است:

  1. نخستین شرکتی باشید که وارد یک بازار جدید می‌شوید؛ شرکت‌هایی که می‌کوشند وارد بازارهای تحت سلطه شرکت‌های قوی و آن‌هایی که دارای پایگاه مستحکم هستند شوند، با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهند شد.
  2. در خانه خود پاتک بزنید؛ معمولاً شرکت‌های مادر از محل سودهای حاصل از شرکت‌هایی که در کشور خود دارند می‌کوشند منابع مالی برای شعبه‌های خارجی خود تأمین نمایند. اگر شرکتی در خانه خود اقدام به حمله کند می‌تواند جریان‌های نقدی شرکت‌های رقیب را کاهش دهد.
  3. در فنّاوری‌های جدید سرمایه‌گذاری کنید؛ شرکت‌های موفق می‌کوشند در فنّاوری‌هایی که دارای بیشترین کارایی است سرمایه‌گذاری کنند و از این منابع بهره ببرند.
  4. دستیابی به منابع جدید؛ باید واحدهای تولیدی را درجاهایی دایر کرد که کارمزد آن کم است.
  5. ایجاد سیستم مدیریت مناسب؛ باید اطمینان حاصل کرد که در بازارهای خارجی، مدیران بتوانند بافرهنگ و زبان کشورهای میزبان آگاه شوند و از عهده حل مسائل مربوطه برآیند.
  6. پذیرش زیان‌های سال نخست در صورت لزوم؛ باید منافع کوتاه‌مدت را فدای منافع بلندمدت نمود.
  7. تشکیل نیروی مشترک با شرکت‌های رقیب؛ با شرکت‌های رقیب که در نقاط دیگر زنجیره ارزشی دارای نیروی متخصص و توان لازم هستند مشارکت کنید.

انتهای مطلب/ لینک محتوا