براساس دیدگاه مک کارتی فعالیت های مختلف مارکتینگ به چهار پی مارکتینگ یعنی محصول، مکان عرضه، ترویج و قیمت خلاصه می شوند. با توجه به گستردگی و پیچیدگی مارکتینگ در حال حاضر، مشخصا این چهار عنصر مارکتینگ نیازمند بروزرسانی هستند. اگر قرار باشد بروزرسانی برای آمیخته مارکتینگ صورت بگیرد باید به مجموعه ای دقیقتر که دربرگیرنده اقدامات مارکتینگ مدرن است دست یابیم؛ آمیخته مارکتینگ جدید شامل مردم، فرآیندها، برنامه ها و عملکرد می باشد.

مردم تا حدی نمایانگر مارکتینگ داخلی و این حقیقت هستند که کارکنان در دستیابی به موفقیت مارکتینگ نقشی حیاتی دارند. مارکتینگ تا آنجایی خوب است که افراد داخل سازمان، خوب عمل می کنند. همچنین مارکتینگ بیانگر این حقیقت است که متخصصان مارکتینگ باید مصرف کنندگان را به عنوان افراد ببینند تا بتوانند زندگی آنها را بطور جامع تری درک کنند و فقط به عنوان کسانی که محصول آنها را خریداری و مصرف می کنند نگاه نکنند.

فرآیندها دربرگیرنده خلاقیت، نظم و ساختاری می شوند که در پیشاپیش مدیریت مارکتینگ قرار داده می شود. متخصصان مارکتینگ می بایست از برنامه ریزی و تصمیم گیری های موردی پرهیز کنند و اطمینان حاصل کنند که از ایده ها و دیدگاه های پیشرفته مارکتینگ در جهت ایفای نقشی مناسب در کلیه فعالیت های جاری استفاده می کنند. یک شرکت تنها با برپاسازی مجموعه صحیحی از فرآیندها جهت فعالیت ها و برنامه ها می تواند در روابط بلند مدت سودآور وارد شود. مجموعه دیگری از فرآیند ها شرکت را در بینش های به لحاظ خلاقیت مولد و فعالیت های مارکتینگ، محصولات پیشرفته هدایت می کند.

همچنین بخوانید:   ادغام برنامه روابط عمومی و بازاریابی هتل ها

برنامه ها بیانگر کلیه فعالیت های مشتری محور هستند. برنامه ها شامل چهار عنصر کلاسیک مارکتینگ به علاوه گستره هایی از سایر فعالیت های مارکتینگ می شود که ممکن است کاملا در نگرش کلاسیک مارکتینگ قرار بگیرد. جدای از اینکه آیا این فعالیت ها به صورت آنلاین یا آفلاین، سنتی یا غیر سنتی صورت پذیرند باید به گونه ای گنجانده شوند که کل آنها نسبت به مجموع اجزا بزرگتر باشد و بتوانند اهداف متعدد شرکت را تحقق بخشند.

عملکرد دستیابی به گستره ای از اقدامات برآیندی ممکن است که ضروریات مالی و غیر مالی همچون سوددهی، ارزش نام تجاری و مشتری و ضروریاتی که فراتر از خود شرکت می باشد همچون مسئولیت اجتماعی، حقوقی، اخلاقی و مرتبط با جامعه را داراست. در نهایت این چهار عنصر آمیخته مارکتینگ جدید در واقع بر همه شاخه های موجود در داخل شرکت مصداق داشته و با رفع این مسئله، مدیران ارشد بیشتر با افراد حاضر در شرکت همراه خواهند گردید.

انتهای مطلب/