فرد یا افرادی که تمایل دارند با شناسایی فرصت های کسب و کار نسبت به طراحی و اداره آن اقدام نمایند، قبل از هر اقدامی باید ابعاد مختلف محیط بیرونی کسب و کار خود را به طور عمیق مطالعه نمایند. محیط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی و…

در این فرایند با توجه به ظرفیت، مهارت و علاقه فردی و با توجه به نیازهای مشتریان  از طریق مطالعه تغییرات اقتصادی، سیاسی، فناوری، قوانین، بازار، فرهنگ مصرف به شناسایی فرصت کسب و کار می پردازند. پس از تشخیص و ارزیابی درست فرصت کسب وکار مانند تقاضاهای واقعی مصرف، بازگشت سرمایه، رقابتی بودن و ابعاد مختلف محیط را مورد بررسی قرار می دهد و این سوالات را مطرح می کند:

آیا خدمات لازم به منظور پشتیبانی عملیات تولید و خدمات در منطقه موردنظر وجود دارد؟ دفاتر حقوقی، عرضه کنندگان مواد مورد نیاز وسایل حمل و نقل، وجود زیر بنای مناسب برای مردم مانند اسکان، فروشگاه، مدرسه و…

آیا با ارزش، باورها، اعتقادات مذهبی، فرهنگ مصرف منطقه مورد نظر آشنایی دارید؟ آیا فرهنگ منطقه مانع ایجاد، توسعه و ترویج بخش هایی از کسب وکار شما نمی شود؟

آیا نیاز، علاقه، سلیقه، توان مشتری مورد توجه شما قرار گرفته است؟ آیا تغییرات اقتصادی مانند مالیات، تورم، نرخ ارز را در کسب و کار خود مشخص کرده اید؟

تغییرات جمعیتی مانند اندازه جمعیت، ترکیب، اشتغال، سطح تحصیلات و درآمد آحاد جمعیتی چه تاثیری بر کسب و کار شما دارد؟

آیا در منطقه رقبای مستقیم و غیر مستقیم وجود دارند، تعداد آن ها کیفیت کالاهای آن ها، نظر مشتریان به کالای آن ها، میزان اشباع بازار چگونه است؟

همچنین بخوانید:   برنامه‌ریزی استراتژیک کسب‌وکار کوچک تا متوسط

علاوه بر نکات فوق، باید نسبت به ماهیت کسب وکار موردنظر، از نظر ظرفیت تولید و خدمات، حجم فروش، نوع محصول، کیفیت،  فاصله جغرافیایی، نوع و میزان تبلیغات، میزان واردات و صادرات محصول موردنظر، روند مربوط به قیمت، تکنولوژی موجود در بازار نیز شناخت کافی حاصل شود.

از بین نکات اشاره شده بعضی از عوامل برای کسب وکار شما فرصت تلقی می شوند و بعضی تهدید.

عواملی که برای واحد کسب و کار شما عامل خوشایند هستند و زمینه رشد کسب وکار شما را فراهم می آورند فرصت تلقی می شود.

مثال: افزایش تقاضای خانواده به خرید کالای شما یا خدمات شما

عواملی که برای واحد کسب وکار شما عامل ناخوشایند هستند و زمینه رشد کسب وکار شما را با مشکل روبرو می کند تهدید تلقی می شود مانند افزایش تورم.

انتهای مطلب/