کسب و کار در مسیر صحیح ...

ممکن است در حوزه بازاریابی به عباراتی همچون بازاریابی شهر و بازاریابی منطقه برخورد کنید که مفهومی مشابه با بازاریابی مکان دارند اما بیشتر به بازاریابی شهرها، مناطق شهری و بازار هدف جهانگردان، مهاجران و سرمایه‌گذاران توجه می‌شود.

دو تن از متخصصین بازاریابی محصول مکان و مفهوم آن را دارای دو معنی متفاوت می‌دانند:

  1. ناحیه‌ای جغرافیایی به معنی زیرساخت‌ها، فعالیت‌ها، آب‌وهوای هر عامل نمادین قابل تجسم دیگر.
  2. مشخصات ویژه آن به معنی خدماتی که ارائه می‌کند، ساختارهایی که مختص عملیات ویژه‌ای است و مواردی ازاین‌دست.

رقابت مکان‌ها همانند رقابت شرکت‌های تجاری نیست، چراکه قصد ما افزایش جذابیت این مکان‌ها برای بازار هدف می‌باشد. جذب سرمایه، منابع انسانی متخصص، فناوری پیش رفته، فعالیت‌ها و نظام‌های نوآورانه، افزایش کیفیت زندگی در کنار گردشگران و بازدیدکنندگان تجاری ازجمله اهداف رقابتی بازاریابی مکان‌ها هستند.

متخصصین بازاریابی مشتریان مکان‌ها را به دو دسته کلی تقسیم کرده‌اند:

  1. مشتریان داخلی شامل ساکنان، شاغلان و شرکت‌های مستقر در مکان که می‌توان آن‌ها را به‌عنوان جامعه و یا ذینفعان مکان تعریف کرد.
  2. مشتریان خارجی شامل ساکنان بالقوه، شرکت‌هایی که هنوز در مکان حضور نیافته‌اند، بازدیدکنندگان تجاری و گردشگران.

فعالیت‌های محوری بازاریابی مکان معمولاً شامل موارد زیر می‌باشد:

  1. توسعه جایگاه و تصویر قوی و جذاب برای جامعه (مشتریان داخلی) از طریق طراحی مناسب‌ترین آمیخته بازاریابی مکان و ترکیب محصولات مکان.
  2. ایجاد انگیزه و پروموشن های جذاب برای مشتریان داخلی و خارجی محصولات مکان.
  3. ارائه محصولات مکان با روشی مؤثر و قابل‌دسترسی.
  4. پیشبرد تصویر ذهنی و جذابیت مکان و منافع و ارزش‌های آن به‌گونه‌ای که خریداران بالقوه محصولات مکان، کاملاً از مزایا مطلع گردند.

انتهای مطلب بازاریابی مکان / لینک محتوا