یکی از چالش‌هایی که افراد در دست‌یابی به ایده‌ها با آن مواجه می‌شوند این است که نمی‌دانند در چه زمینه ای می بایست فکر کنند که مورد استقبال قرار گیرد و برای سازمان مفید باشد. نتیجه فعالیت در زمینه ای که مورد تائید سازمان نباشد چیزی جز احساس بی‌مهری از سوی سازمان در بر نخواهد داشت و نتیجه این بی‌توجهی نیز چیزی جز دلسردی نخواهد بود.

در نظام پیشنهادها برای جلوگیری از این موضوع و جهت راهبرد انرژی ذهنی اعضای سازمان، سیستمی با عنوان «درخواست» در نظر گرفته‌شده است. در این سیستم انواع موضوعات و مقولاتی که سازمان در مورد آن‌ها تمایل دارد ایده دریافت نماید به اطلاع اعضای سازمان می‌رسد. این باعث می‌گردد که جهت‌گیری سودمندی در ایده یابی صورت گیرد.

در به‌کارگیری این سیستم که به نام تعیین بذر پیشنهاد نیز معروف است بهتر است نکات زیر را در نظر داشت:

  1. حتماً می بایست بذر پیشنهاد به‌صورت یک مسئله خوب طرح شود و نه به‌صورت تیتر و یا یک جمله خبری.
  2. باید به‌طور منظم بذر جدید و تازه‌ای که با نیاز و اهداف جاری سازمان همخوانی دارد، توسط مسئولان نظام پیشنهادها تعیین و در اختیار اعضای سازمان قرار گیرد.
  3. باید بذرهای بومی‌شده برای هر قسمت سازمان تعیین شود و از بذر کلی و کلان که به‌صورت عینی با جریان جاری فعالیت اعضا درگیری ندارد، جلوگیری نمود.

مسئله مهمی که باید اشاره‌کنیم این است که باید یک تیم مناسب و قوی نیز برای بررسی پیشنهاد، قبل از شروع به فراخوان، ایجاد شود تا همان زمان با دریافت پیشنهادها در طی فراخوان، آن‌ها را بررسی نموده و به‌سرعت به مرحله بازخور دهی برساند. سرعت در اعلام نتیجه ارزیابی پیشنهادها نیز در مقبولیت عمومی این طرح از دید ترویج طرح بسیار مهم خواهد بود.

انتهای مطلب/ لینک محتوا