09109200500 info@damaavand.com

فرآیند جذب و استخدام، بهسازی، نگهداشت و ارزشیابی عملکرد کارکنان واحد کسب‌وکار را مدیریت منابع انسانی می‌گویند. در سازمان‌های مختلف نیز این فرآیند انجام می‌شود اما در کسب‌وکارهای کارآفرینانه باید از رفتارهای خلاقانه و نوآورانه استقبال کنند. ریسک‌های معقول و حساب‌شده را بپذیرند، جهت‌گیری بلندمدت داشته باشند، به‌گونه‌ای که احتمال موفقیت فعالیت‌های نوآورانه را ارزیابی کنند، بر نتایج متمرکز باشند، با دیگران همکاری کنند، الهام‌پذیر باشند، با تحولات مسئولانه برخورد کنند.

سیستم منابع انسانی ابزاری مستعد برای تشویق و تقویت رفتارهای کارآفرینانه است. کسب‌وکارهای کارآفرینانه ارزش فراوانی برای تحول قائل‌اند. چراکه عدم قطعیت ناشی از تحولات، مبنایی برای ظهور فرصت‌های نوآوری و بهبود عملکرد کارکنان است.

مدیریت منابع انسانی بر اهمیت جلب تعهد کارکنان نسبت به سازمان، مأموریت و ارزش‌های آن تأکید می‌کند لذا تعهد محور است.

بر هماهنگی استراتژیک بین منابع انسانی و دیگر واحدهای مختلف سازمان تأکید می‌کند.

فعالیتی است که توسط مدیران ارشد هدایت می‌شود.

مدیران صف، مسئول اجرا و دستاوردهای آن هستند.

به طرق مختلف به خلق و حفظ مزیت رقابتی شرکت کمک می‌کنند.

با بینشی فراگیر و باثبات از طراحی و اعمال سیاست‌های اشتغال که منافع دو طرف (مدیران و کارکنان) را تأمین کند حمایت می‌کند.

در مدیریت منابع انسانی بر ارزش‌ها و فرهنگ‌های قوی تأکید می‌شود.

عملکرد محور است و بر دستیابی به موفقیت‌های بیشتر و بزرگ‌تر برای مقابله با چالش‌های جدید تأکید می‌کند.

اصول سازمان‌دهی، ارگانیک و غیرمتمرکزند که بر نقش‌های منعطف و بر فرآیندها (روش انجام کارها، به‌خصوص در سازمان‌های سنتی) تأکید می‌کنند.

تأکید بر کیفیت کالاهای عرضه‌شده به مشتریان و بر جلب رضایت کامل آن‌ها می‌شود.

همچنین بخوانید:   مفهوم ارزش ویژه برند

نوع و میزان پاداش‌ها بر اساس عملکرد، شایستگی، مشارکت یا مهارت کارکنان متفاوت است.

انتهای مطلب/ لینک محتوا