کسب و کار در مسیر صحیح ...

برای کارآفرینان و صاحبان کسب و کار و همچنین سرمایه‌گذاران انتخاب کسب و کار جدید و یا چگونگی تغییر کسب و کار همواره از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بوده است، با هورموند همراه شوید تا این مسئله مهم و تأثیرگذار را با روشی استاندارد پشت سر بگذاریم؛ با توجه به فرمی که به این منظور برایتان تهیه‌شده و کلیه موارد مطرح‌شده شما می‌توانید کسب و کاری متناسب با شرایط خود انتخاب کنید.

 1. برای شروع ایده های موردعلاقه‌تان را به ترتیب اولویت‌بندی نمایید. نمره دهی به ایده ها را انجام دهید. (عدد ۳ برای بالای متوسط، عدد ۲ برای متوسط، عدد ۱ برای زیر متوسط و عدد ۰ برای هیچ)
 2. در ستون دوم به بررسی دانش شما از کسب و کار موردنظر می‌پردازیم؛ (عدد ۳ برای دانش کافی، عدد ۲ برای دانش صرفاً محدود، عدد ۱ برای دانش مختصر و غیرمستقیم و عدد ۰ برای عدم دانش کسب و کار)
  شاید نیاز باشد برای کسب دانش زمان و پول صرف نمایید و حتی با فردی دیگر مشارکت نمایید.
 3. بررسی تجربه شما در کسب و کار؛ در بسیاری موارد تنها داشتن دانش کسب و کار کافی نبوده و شما به تجربه عملی نیز نیاز خواهید داشت. (عدد ۳ برای شناخت کامل و آشنایی با فوت‌وفن کار، عدد ۲ برای تجربه محدود و اندک، عدد ۱ برای تجربه کم و غیرمستقیم، عدد ۰ برای فقدان تجربه)
 4. بررسی مهارت‌ها؛ به مهارت‌های مشترک موردنیاز برای ایده های خود مانند روابط عمومی، توانایی استفاده از فنّاوری‌های مرتبط و … توجه نمایید. مهارت‌های لازم را بیابید و روی آن‌ها کار کنید. (عدد ۳ برای مهارت عالی، عدد ۲ برای مهارت متوسط، عدد ۱ برای مهارت محدود و اندک، عدد ۰ برای نداشتن مهارت)
 5. بررسی سهولت ورود به کسب و کار؛ برای ورود به یک کسب و کار دو عامل رقابت و موانع ورود را در نظر بگیرید. (عدد ۳ برای نداشتن محدودیت در هر ابعاد و توان مالی، عدد ۲ برای حضور تقریبی رقبای کوچک و بزرگ، عدد ۱ برای امکان ورود به‌صورت محدود و مختصر، عدد ۰ برای ورود مشکل و پرتراکم)
 6. بررسی منحصر به فرد بودن؛ منحصر بودن در حقیقت به این معنی است که هیچ شخص و شرکت دیگری این خدمات را به‌نحوی‌که مدنظر شماست ارائه نمی‌کند. پس نباید تصور کرد که اگر افراد دیگری روی این محصولات کار می‌کنند خللی در انحصار شما ایجاد خواهد شد. (عدد ۳ زمانی که هیچ شخص یا شرکت دیگری این محصول یا خدمت را عرضه نمی‌کنند، عدد ۲ برای زمانی که فقط یک یا دو شرکت در این بازار فعال‌اند، عدد ۱ برای زمانی که شرکت‌ها اندک‌اند، عدد ۰ برای زمانی که محصول به‌صورت گسترده در دست همگان است)
 7. در پایان اعداد هر سطر از جدول ایجادشده را با هم جمع کنید. ایده های با مجموع زیر ۱۰ را حذف کنید. ایده هایی که در هر قسمت امتیاز ۲ دارند را حذف کنید. ایده هایی که در منحصر به فرد بودن امتیاز ۳ ندارند را حذف کنید. اکنون توانستید به انتخاب کسب و کار جدید از میان انبوه ایده ها پایان دهید و به نتیجه خود دست‌یابید.
  اگر ایده ای باقی نماند بهتر است ابتدا در نوع امتیازدهی تجدیدنظر نمایید و سپس ایده های جدید دیگر را بررسی نمایید.
  >> برای دریافت فرم انتخاب کسب و کار جدید کلیک نمایید <<

انتهای مطلب/ هورموند