دیتر رامز (Dieter Rams) مدیر طراحی شرکت براون (Braun) برای طراحی خوب یک محصول در شرکت خود احکام ده گانه زیر را ارائه کرده است، درادامه با اصولی که هویت بخش این برند خوشنام بوده اند آشنا می شویم:

  • طرح خوب، ابداعی و نوآورانه است.
  • طرح خوب، فایده کالا را افزایش می دهد.
  • طرح خوب، زیباست.
  • طرح خوب، ساختار نطقی کالا را افزایش می دهد و مصداق بیان؛ اول وظیفه بعد شکل است.
  • طرح خوب، محجوب و مطلوب است.
  • طرح خوب، درست و مشروع است.
  • طرح خوب، بادوام است.
  • تمام جزییات یک طرح خوب، منطقی است.
  • طرح خوب، به محیط زیست توجه دارد.
  • طرح خوب، طرح کمترین است.

لازم به ذکر است تمام طراحان تمامی اصول فوق را قبول ندارند. بعضی از منتقدین بر این باورند تبعیت از این اصول به طرح هایی می انجامد که پرهیز کارانه و کارکردی هستند، اما نباید این نکته مهم را فراموش کنیم که همین اصول بوده اند که به محصولات براون هویت برجسته ای بخشیده اند.

انتهای مطلب/ لینک محتوا