نکات کاربردی جهت استفاده حداکثری نیروهای فروش از ساعات طلایی فروش به شرح ذیل می‌باشد:

 1. جلسات فروش را تنها زمانی تشکیل دهید که باید بر سر مسائل مهمی گفتگو نمایید. زمان این جلسات نباید با ساعات طلائی فروش تداخلی داشته باشد.
 2. از نیروهای فروش بخواهید در ساعاتی غیر از ساعات طلایی فروش به تهیه گزارش‌های فروش، کنترل سفارش‌ها، رسیدگی به مشکلات مشتریان، پاسخگویی به سؤالات، آموزش نیروهای فروش جدید و پیگیری امور داخلی سازمان بپردازند.
 3. طرح‌های پیشنهادی، ارائه‌ها، گزارش‌های فروش و پیش‌بینی‌ها را در ساعاتی غیر از ساعات طلایی فروش بازنگری نمایید.
 4. جهت کاهش اتلاف زمان سفر، برنامه‌های سفر نمایندگان فروش را بازنگری نمایید.
 5. از نمایندگان فروش بخواهید تا قرارهای ملاقات با مشتریان را کنترل و تائید کنند.
 6. اگرچه ملاقات مشتریان به همراه صرف صبحانه یا نهار منجر به ایجاد روابط دوستانه می‌شود، اما مدت‌زمان این ملاقات‌ها را کاهش دهید.
 7. مراحل بعدی فروش در چرخه فروش را مشخص کرده و سعی کنید چرخه فروش را کوتاه کنید.
 8. به زمان تخصیص‌یافته برای جلسات تیم فروش و همچنین جلسات فردی با هریک از اعضای فروش وفادار بمانید.
 9. برنامه هفتگی جلسات را به تفکیک هریک از نیروهای فروش و بر اساس روز، تاریخ و ملاقات شونده تنظیم کنید.
 10. گزارش‌های فروش از پیش تائید شده، طرح‌های پیشنهادی و سایر مستنداتی را که به‌طور مکرر استفاده می‌شود در اختیار نمایندگان فروش قرار دهید تا بتوانند بر روی فروش متمرکز شوند.
 11. از طریق ایمیل‌های شفاف و کوتاه، اعضای تیم فروش را از جزییات رویه‌ها، تغییرات زمانی و اطلاعات تخصصی محصول آگاه کنید.
 12. برای اعضای تیم فروش، برنامه‌ها و آموزش‌های مرتبط فراهم کنید.
همچنین بخوانید:   چگونه می‌توانید استراتژی نفوذ در بازار را ایجاد کنید؟

انتهای مطلب/ لینک محتوا