ارتباطات بازاریابی یا همان مارکام (MarCom) تلاش‌های بازاریابی بنیادین و پیچیده یک شرکت است. ارتباطات بازاریابی تمامی پیام‌ها و رسانه‌هایی است که شرکت برای برقراری ارتباط با بازار از آن‌ها استفاده می‌کند.

ارتباطات بازاریابی شامل تبلیغات، بازاریابی مستقیم، برندینگ، بسته‌بندی، حضور آنلاین، محتویات چاپی، فعالیت‌های روابط عمومی، ارائه‌های مربوط به فروش، اسپانسری و سایر فعالیت‌های معطوف به این حوزه‌ها هست.

اهداف ارتباطات بازاریابی

ارتباطات بازاریابی دو هدف اصلی را دنبال می‌کند. یکی از آن‌ها ایجاد و حفظ تقاضا و ترجیح دادن محصول است. هدف دیگر آن کوتاه کردن چرخه فروش است.

ایجاد تقاضا و ترجیح دادن محصول

این هدف نیاز به تلاشی بلندمدت دارد و جهت دستیابی به آن، از ابزارهای ارتباطات بازاریابی استفاده می‌شود تا جایگاه محصول یا شرکت در اذهان عمومی و مشتریان هدف شکل گیرد.

به خاطر داشته باشید که جایگاه‌یابی و برند سازی بر سهم بازار، سودآوری و حتی جذب نیروی انسانی نخبه تأثیرگذار است.

شیوه استفاده از ارتباطات بازاریابی در جایگاه‌یابی

ارتباطات بازاریابی (MarCom)

مارکام

 

کوتاه کردن چرخه فروش

کوتاه کردن چرخه فروش به معنای کمک به فروش و کانال توزیع است جهت معرفی محصول، درگیر کردن مشتری و رساندن محصول به دست وی. درک فرآیند خرید مشتریان بینش مناسبی را ارائه می‌دهد که به کمک آن می‌توان چرخه فروش را کوتاه نمود.

تصویر زیر فرآیند خرید را نشان می‌دهد. کارکنان ارتباطات بازاریابی از طریق تحقیق بازار و مذاکره با نیروی فروش، باید تشخیص دهند که چگونه می‌توان سرعت این فرآیند را افزایش داد.

فرآیند بازاریابی

درمجموع تکنیک‌های ارتباطات باید به کار گرفته شوند تا چرخه فروش محصول کوتاه‌تر گردد. استراتژی شما برای دستیابی به هر دو هدف ارتباطات بازار باید در متناسب با هر دو هدف باشد. ارتباطات بازاریابی موفق نیازمند به ارتباط نزدیک با کارکنان فروش می باشد.

انتهای مطلب/ لینک محتوا